V. Blinkevičiūtė: nors kruvinas karas tęsiasi, Ukrainos pergalės – didingos ir akivaizdžios

V. Blinkevičiūtė: nors kruvinas karas tęsiasi, Ukrainos pergalės – didingos ir akivaizdžios

LSDP pirmininkės Vilijos Blinkevičiūtės kalba „Pirmadienio mitingų“ renginyje minint antrąsias Rusijos karo Ukrainoje metines. Praėjo dveji metai nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. Dveji metai žiauraus karo prieš laisvės ištroškusią Ukrainą ir jos žmones. Dveji metai teroro. Tačiau diktatoriaus V. Putino agresija prieš Ukrainą prasidėjo ne prieš du metus! Antai prieš kelias dienas minėjome Maidano revoliucijos dešimtmetį. Taigi jau praėjo dešimt metų nuo įvykių, kurie aiškiai parodė, kad Ukrainos ateitis yra mūsų, Europos valstybių, šeimoje. Tačiau Kremliaus karaliukams šis ukrainiečių lūkestis – gyventi laisvoje šalyje – netiko. Kodėl? Todėl, kad jų mąstysena yra beviltiškai užvaldyta pamišusios imperialistinės Rusijos vizijos. Caras Putinas ir jo klika desperatiškai gina sufantazuotą Ruski mir pasaulį, kurio ribų nevaržo nei valstybių teri ...

Vytenis Andriukaitis. Svarbiausios Ukrainos pergalės, arba kaip „rašistus“ pažemino drąsi tauta

Vytenis Andriukaitis. Svarbiausios Ukrainos pergalės, arba kaip „rašistus“ pažemino drąsi tauta

Dveji metai arba 730 dienų nuo tos klaikios V. Putino ir jo šovinistinės klikos įsiveržimo į Ukrainą valandos. 730 dienų herojiškos ukrainiečių kovos už savo tėvynės laisvę, teritorinį integralumą ir pamatinių tarptautine ir universalia teise pagrįstų taikos principų sugrąžinimą į tarpvalstybinius santykius. Taip, V. Putino rašistai pralaimėjo šį karą nuo pat pirmųjų jų ginkluotų grobikų gaujų įsiveržimo akimirkų. 141 Jungtinių Tautų valstybė įvardijo V. Putino Rusiją šalimi agresore. Tarptautinis Baudžiamasis Teismas Rusijos karinių nusikaltimų tyrimui išdavė orderį suimti V. Putiną. Rusijos diplomatija patyrė didžiausią pralaimėjimą šalies naujųjų laikų istorijoje, atsidūrusi vienoje gretoje tik su Baltarusija, Šiaurės Korėja, Sirija, Eritrėja, Nikaragva ir Maliu. Kinija, Brazilija, Indija, Pietų Afrikos Respublika BRICS bloke tvirtai laikosi sienų nel ...

Close