Vilija Blinkevičiūtė

Europarlamentarai

Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos narė. Eina Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotojos pareigas, dirba Moterų teisių ir lyčių lygybės bei Kultūros ir švietimo komitetuose. Europos Parlamente – trečią kadenciją.

Juozas Olekas

Europarlamentarai

Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos narys. Dirba Žemės ūkio ir kaimo plėtros bei Užsienio reikalų komitetuose, taip pat Saugumo ir gynybos pakomitetyje. Europos Parlamente – pirmą kadenciją.

Close