Socialdemokratai: Vyriausybės ataskaita – netesėtų pažadų kratinys

Socialdemokratai: Vyriausybės ataskaita – netesėtų pažadų kratinys

Šiandien Seime svarstytą Vyriausybės 2022 m. veiklos ataskaitą socialdemokratai vertina kaip netesėtų pažadų kratinį. Socialdemokratų Seimo frakcijos seniūnė Orinta Leiputė stebisi, kad pirmuoju numeriu Vyriausybės ataskaitoje pažymėta „misija“ „Vienodos starto pozicijos visiems Lietuvos žmonėms“. „Ar švietimo įstaigų naikinimas atokesnėse vietovėse yra tai, kas pagerins vaikų galimybes šviestis ir kabintis į gyvenimą?“ – klausia parlamentarė. Komentuodama Ingridos Šimonytės kabineto darbo rezultatus švietimo srityje, O. Leiputė pažymi, kad, artėjant naujiems mokslo metams, atnaujintos ugdymo programos varo į stresą ir mokytojus, ir vaikų tėvus. „Ilgas ir visavertis sveiko žmogaus gyvenimas“ Apžvelgdama pertvarkas sveikatos srityje, parlamentarė pažymi, kad Vyriausybės žadamas „ilgas ir visavertis sveiko žmogaus gyvenimas“ skamba graudžiai, matant, ka ...

Tadas Vinokuras. Kodėl Kubiliaus svajonė žlugo? Ar Landsbergis taps premjeru?

Tadas Vinokuras. Kodėl Kubiliaus svajonė žlugo? Ar Landsbergis taps premjeru?

Kas pasmerkė, kaip Andrius Kubilius kažkada įvardijo, „geriausią visų laikų Vyriausybę“? Patys konservatoriai. Jeigu kazino ruletės principą pritaikytume Lietuvos politikai, reikėtų konstatuoti, kad konservatoriai – skelbdami išankstinius rinkimus – tėškė visus žetonus ant vieno langelio. Kitaip tariant, šios partijos vienvaldžio lyderio G. Landsbergio statymai pasidarė tokie neadekvatūs, kad visiems aplinkui liko tik griebtis už galvos ir laukti neišvengiamo jų avantiūros kolapso. Tad prisisekite saugos diržus, nes konservatorių pirmininkas dar patampys mus per kraterius. Kadangi išankstinių rinkimų, tikėtina, nebus, o premjerė Ingrida Šimonytė jau tepa slides, liks įsikibti į turėklus ir melsti geriausio. Nespėsime ir mirktelėti, o turėsime naują ministrų kabinetą, su nauju Vyriausybės vadovu, kuris – sprendžiant pagal ūmai šoktelėjusį užsienio reikalų ministro h ...

Socialdemokratai įspėja dėl neproporcingos kailių pramonės lobistų įtakos Seime

Socialdemokratai įspėja dėl neproporcingos kailių pramonės lobistų įtakos Seime

Seimui rengiantis antradienį balsuoti dėl draudimo auginti, veisti ir žudyti kailinius gyvūnus, socialdemokratai ragina Seimo narius balsuojant vadovautis objektyviais duomenimis ir stebisi didele verslo lobistų įtaka svarstant šį klausimą. „Kailinių žvėrelių sektorius sudaro mažiau nei 0,05 proc. Lietuvos bendrojo vidaus produkto. Šia veikla užsiimantiems subjektams galioja įvairiausios mokestinės lengvatos: pelno, nekilnojamojo turto, akcizų, aplinkos taršos mokesčių. Bet pasiklausius, ką kalba siūlomo draudimo oponentai, galima pamanyti, kad kailių pramonė yra didžiausias Lietuvos ūkio sektorius“, – stebisi Seimo Ekonomikos komiteto vicepirmininkas socialdemokratas Gintautas Paluckas. Aplinkos apsaugos komiteto narys socialdemokratas Linas Jonauskas pažymi, kad siūlomu projektu siekiama „nuosekliai diegti gyvūnų gerovės principus mūsų šalyje“. „Lietuva tampa „ ...

Seime – mokslinio tyrimo apie lyčių (ne)lygybę Lietuvoje pristatymas

Seime – mokslinio tyrimo apie lyčių (ne)lygybę Lietuvoje pristatymas

Antradienį, birželio 6 d., Seime bus pristatytas Vilniaus universiteto Kauno fakulteto mokslininkių atliktas tyrimas „Lietuvos modernios visuomenės (ne)modernėjimas: vertybių kaita lyčių lygybės aspektu (1988–2022)". Seimo laikinosios Moterų grupės vicepirmininkė socialdemokratė Orinta Leiputė ir Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto mokslininkės prof. dr. Virginija Jurėnienė bei doc. dr. Giedrė Purvaneckienė kels klausimą, ar Lietuvos visuomenė modernėjo lyčių lygybės aspektu 1988–2022 m. laikotarpiu, kokie išoriniai ir vidiniai veiksniai čia turėjo įtakos, įvertins moterų (ne)dalyvavimą politikoje ir moterų visuomeninių organizacijų vaidmenį. Pranešėjos aptars, kokias vertybes lyčių lygybės aspektu išpažįstame šiandien ir kaip šios vertybės susijusios su visuomenės socialinio ekonominio išsivystymo lygiu. ...

Socialdemokratai kreipiasi į I. Šimonytę: nustokite pataikauti turtingiesiems ir stabdykite švietimo privatizaciją

Socialdemokratai kreipiasi į I. Šimonytę: nustokite pataikauti turtingiesiems ir stabdykite švietimo privatizaciją

Opozicinės Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) atstovai prasidedant egzaminų sesijai premjerę Ingrindą Šimonytę ragina stabdyti vykdomą „švietimo sistemos centralizavimą ir privatizavimą“. O premjerės sprendimas neskirti naujo švietimo ir mokslo ministro, pasak socialdemokratų, yra neatsakingas. Gudžinskas: premjerė turėtų pradėti valdyti krizę Anot Vilniaus universiteto docento, LSDP pirmininkės pavaduotojo Liutauro Gudžinsko, prasidėjęs valstybinių egzaminų sezonas „turėtų priversti Vyriausybę atverti akis ir pripažinti savo klaidas“. Premjerę jis ragina „išlipti iš politinių apkasų ir atsisukti į Lietuvos ateitį, į švietimą“. „Palikdama tuščią švietimo ministro kėdę, Vyriausybės vadovė rizikuoja apsunkinti švietimo sektoriaus darbą ypač atsakingu laikotarpiu. Abiturientai jau laukia valstybinių egzaminų, vargais negalais įgyvendinama „Tūkstantmečio mokykl ...

V. Blinkevičiūtė suvažiavime perrinkta Socialdemokratų partijos pirmininke, patvirtinta jos pavaduotojų komanda

V. Blinkevičiūtė suvažiavime perrinkta Socialdemokratų partijos pirmininke, patvirtinta jos pavaduotojų komanda

Vilija Blinkevičiūtė perrinkta opozicinės Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininke dar vienai dvejų metų kadencijai. Taip nusprendė šeštadienį Vilniuje balsavę LSDP suvažiavimo delegatai. Kitiems skyrių iškeltiems kandidatams į partijos pirmininkus – europarlamentarui Juozui Olekui ir Jonavos merui Mindaugui Sinkevičiui – kandidatuoti jau anksčiau atsisakius, suvažiavimas pritarė europarlamentarės V. Blinkevičiūtės kandidatūrai. Kalbėdama LSDP suvažiavime V. Blinkevičiūtė pabrėžė, kad socialinis teisingumas, lygios galimybės, bendrystė ir visų žmonių teisių gynyba yra pagrindinės socialdemokratų darbotvarkės temos. „Lietuvos žmonėms kaip niekad reikia dėmesingos kasdienėms problemoms, nearogantiškos ir socialiai teisingos politikos. Man yra iššūkis ir didžiulė garbė dirbti partijos pirmininkės pareigose, tarnauti valstybei ir jos žmonėms“, – sakė ji. ...

Socialdemokratai priėmė rezoliuciją dėl švietimo politikos: artėjama prie prarajos

Socialdemokratai priėmė rezoliuciją dėl švietimo politikos: artėjama prie prarajos

Šeštadienį LSDP suvažiavime priimtoje rezoliucijoje socialdemokratai sukritikavo valdančiąsias partijas privatizuojant švietimo sektorių, nevykdant finansinių įsipareigojimų švietimui, nesprendžiant mokytojų trūkumo krizės, negirdint mokytojų profesinių sąjungų rekomendacijų. Rezoliucijoje nurodoma, jog – dėl valdančiosios koalicijos veiksmų – Lietuvoje stebime augančią nelygybę tiek tarp mokyklų, esančių skirtingo dydžio miestuose ir kaimuose, tiek tarp pačių vaikų, gyvenančių skirtingomis socialinėmis ir ekonominėmis sąlygomis. „Švietimo bendruomenės atstovai skambina pavojaus varpais dėl per jėgą stumiamų švietimo sistemos pertvarkų. Atrodytų, kad reformos daromos tik dėl vaizdo, bandant užmaskuoti vis didėjančias problemas, tokias kaip mokytojų trūkumą ir didėjančią mokinių pasiekimų prarają. Švietimo sistemos centralizavimas bei privatizavimas neišveng ...

Close