Centrinė būstinė

Živilė Brazevičienė

Centrinė būstinė

Referentė

Valentina Sazanova

Centrinė būstinė

Buhalterė

Julija Marcinonienė

Centrinė būstinė

Viešųjų pirkimų specialistė/ Iždininkė

Indrė Kižienė

Centrinė būstinė

Protokolo-archyvo specialistė

Remigijus Baranauskas

Centrinė būstinė

Ūkio dalies vedėjas

Arūnas Dudėnas

Centrinė būstinė

Skyrių veiklos organizatorius

Zita Eidukaitytė

Centrinė būstinė

Skyrių veiklos organizatorė

Valdas Šereika

Centrinė būstinė

Skyrių veiklos organizatorius

Eitvydas Ramanauskas

Centrinė būstinė

Vairuotojas

Close