Žmonių vardu

Ar visiems Lietuvoje gyventi gera? Deja, ne. Lietuvos socialdemokratų partijos narių netenkina šalyje įsivyravusi didžiulė pajamų nelygybė, skaudi dalies visuomenės socialinė atskirtis, grėsmingi emigracijos mastai ir daugelis kitų opių socialinių problemų, reikalaujančių neatidėliotinų sprendimų. Atėjo metas kelti ir atsakingai įgyvendinti dideles idėjas – kartu kurti teisingą ir augančią Lietuvą.

Pokyčius pradėję nuo savęs, pristatome konkretų planą – 5 žingsnių pokyčių programą. Grįžome prie pamatinių socialdemokratijos idėjų jas permąstę šiandienos kontekste. Visas pastangas telkiame siekdami užtikrinti socialinio teisingumo, bendruomeniškumo ir pagarbos Žmogui idealus.

Užtikriname maksimalų skaidrumą partijos viduje – nuo šiol visi partiečiai yra įtraukti į sprendimų priėmimą ir jų įgyvendinimo kontrolę. Griežtai prižiūrime ir užkertame kelią nepotizmo, korupcijos ar bet kokio kitokio nesąžiningumo apraiškoms.

Bene svarbiausias mūsų pokyčių programos siekis yra susiburti ir visiems kartu parengti socialdemokratinę viziją Lietuvai. Esami atviri ir kviečiame bendradarbiauti visus, kurie tiki Lietuvos ateitimi.

Kurkime Lietuvą tokią, kokią norime ją matyti. Kurkime ją visų Žmonių vardu.

LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas    

1Atsinaujinome idėjomis. Išskyrėme tai, kas svarbiausia

Visą partijos veiklą sutelkdami vienoje vizijoje

 • Grįžome prie pamatinių socialdemokratijos kelrodžių: socialinio teisingumo, bendruomeniškumo, pagarbos žmogui

 • Svarbiausias siekis – vienas: ginti silpnuosius ir garantuoti, kad augtų visa Lietuva

 • Kiekvienoje srityje įvardijome kelis svarbiausius uždavinius mūsų tikslui – teisingai ir augančiai Lietuvai

 • Visas pastangas sutelkiame į šių esminių uždavinių įgyvendinimą

 

2Keičiamės partijos viduje

Nariams suteikdami daugiau sprendimų priėmimo galios: kelti kandidatus, siūlyti, dalintis idėjomis

 • Sprendimų priėmimo skaidrumas: visi partijos nariai įtraukti į sprendimų priėmimą, svarbiausiais klausimais balsuojama, vykdomos narių apklausos

 • Partijos pirmininkas renkamas visuotiniu balsavimu, o kandidatus Seimo rinkimuose lemia narių balsavimas

 • Politinė karjera LSDP – skaidri ir paremta pamatuojamais kriterijais: skelbiamas Karjeros kelias. Tai – reikalavimai, pagal kuriuos kiekvienas gali daryti karjerą iki pat partijos pirmininko pozicijos

 • Visi partijos nariai gali bendrauti vidiniame socialiniame tinkle

3Laikomės aiškių vertybinių principų

Partijos elgesio kodeksas ir veiklos skaidrumas – svarbiausi kriterijai

 • Partijos veiklos skaidrumas: LSDP finansai ir politines pareigas užimančių narių turto ir privačių interesų deklaracijos – viešos, prieinamos kiekvienam

 • Apie pasiekimus ir nesėkmes įgyvendinant Lietuvos viziją,  nesvarbu, esame pozicijoje ar opozicijoje, atsiskaitome viešai

 • Jokios tolerancijos nepotizmui, korupcijai, nesąžiningumui

 • Kasdienėje veikloje partijos nariai vadovaujasi elgesio kodeksu, grįstu keturiomis vertybėmis

4Bendradarbiaujame ir atsiveriame visiems

Tik dirbdami kartu ir diskutuodami galime auginti Lietuvą

 • 2020 m. Seimo rinkimuose kandidatų sąrašus atversime visiems kairiųjų pažiūrų žmonėms – ne tik partijos nariams

 • Visuomeninėms organizacijoms ir akademinei bendruomenei tapsime efektyviu diskusijų ir sprendimų brandinimo įrankiu

 • Kviesime intelektualus prisijungti prie politinės programos kūrimo ir įgyvendinimo

 • Organizuosime atvirų durų dienas, diskusijas su piliečiais, studentais, bendruomenių nariais

5Kartu rengiame socialdemokratinę viziją Lietuvai

Kviečiame dalyvauti programos pristatymo diskusijose:

Close