Partijos dokumentai

LSDP sekretoriato darbuotojų darbo užmokestis

LSDP sekretoriato darbuotojų pareigybinės funkcijos 

LSDP tarybos reglamentas

LSDP prezidiumo reglamentas

LSDP valdybos reglamentas

Finansų komisijos nuostatai

Close