Nuotolinis Europos Parlamentas: priimami reglamentai ir tolesnė kova su pandemija

Nuotolinis Europos Parlamentas: priimami reglamentai ir tolesnė kova su pandemija

Priimtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas pareikalavo numatyti tvirtą ekonomikos atkūrimo priemonių rinkinį ir plataus užmojo ES daugiametę finansinę programą (DFP). EP nariai reikalauja, kad ekonomikos atkūrimo planas būtų pateiktas šalia naujosios daugiametės finansinės programos (DFP), nepakenkiant esamoms ir būsimoms ES programoms. Naujasis ekonomikos gaivinimo priemonių rinkinys turėtų būtų dviejų trilijonų eurų dydžio, finansuojamas išleidžiant ir ilgalaikes iš ES biudžeto garantuotas obligacijas, o išmokamas paskolomis, tačiau daugiausia – dotacijomis ir tiesioginėmis išmokomis investicijoms bei nuosavam kapitalui. Plačios apimties atkūrimo paketas, kurio nariai pareikalavo jau balandį, turi apimti pakankamai ilgą laikotarpį. Jo lėšomis turi būti sušvelnintas krizės poveikis darbuotojams, vartotojams ir šeimoms, taip pat remiamos MVĮ bei įsidarbinimo gali ...

Aloyzas Sakalas. Nepriklausomas prokuroras: realybė ar rožinis sapnas

Aloyzas Sakalas. Nepriklausomas prokuroras: realybė ar rožinis sapnas

Prokuratūros teisinis statusas buvo teisininkų ir politikų diskusijų objektu nuo pat Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo 1990 metais. Detalų šio proceso aprašymą galima rasti prof. dr. Juozo Žiliaus straipsnyje „Lietuvos prokuratūros statuso raida: teisiniai istoriniai aspektai“ (Jurisprudencija, 2005, t. 70 (62); 16–30). Jame konstatuojama, kad šiuolaikinė prokurorų statuso raida Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje nagrinėtina politinių ir teisinių procesų kontekste nuo 1988 m., t. y. nuo Atgimimo laikotarpio, kai buvo siekiama išsivaduoti iš TSRS politinės ir teisinės priklausomybės. Kaip elgtis eiliniam prokurorui, jei jis žino, kad nepaklausius viršininko (ar politiko): 1. Gali dėti tašką savo karjerai; 2. Gali būti pažemintas pareigose; 3. Gali būti atleistas iš darbo suradus menkiausią dingstį; 4. Gali būti sumažintas finansavimas tavo padaliniui. Šiuo ...

Arūnas Dudėnas. Sveikatos apsaugos sistemoje - medžioklė su lankais

Arūnas Dudėnas. Sveikatos apsaugos sistemoje – medžioklė su lankais

Medikų bendruomenė ir mažesnių miestelių gyventojai dar prisimena sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos planą uždaryti rajonų ligonines. Šio plano iš dalies buvo atsisakyta, kai tokiam ministro siekiui pasipriešino gyventojai ryžtingai rinkdami parašus, dėdami juos ant A. Verygos stalo ir sakydami, jog medicinos paslaugų jiems reikia. Deja, ministras yra principingas. Tai gal ir nebloga savybė, bet ne šiuo metu. Principingumo nereikėtų rodyti bet kokia kaina siekiant medicinos paslaugas atitraukti iš regionų ir koncentruoti jas keliuose centruose. Pastarojo meto nelaimė – koronavirusas – parodė, kad negalime mažinti medicinos įstaigų tinklo, jų teikiamų paslaugų, kuo labiau jas koncentruojant į vieną vietą. Žengiant tokį žingsnį reikia labai atsakingai viską įvertinti (pavyzdžiui, ar nenukentės gyventojai) ir sprendimus priimti pasitarus su visuomene. K ...

J. Sabatauskas: naujais ribojimais A. Veryga vėl siekia uždaryti rajonų ligonines

J. Sabatauskas: naujais ribojimais A. Veryga vėl siekia uždaryti rajonų ligonines

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga savo, kaip operacijų vadovo, sprendimu apribojęs medikų galimybes teikti planines paslaugas keliose sveikatos priežiūros įstaigose, bando įgyvendinti ankstesnį savo siekį – uždaryti rajonų ligonines, – mano Seimo socialdemokratų frakcijos narys Julius Sabatauskas. Taip išsipildys sena A. Verygos svajonė – rajonų ligoninės negalėdamos teikti paslaugų bus priverstos užsidaryti. „Kai Lietuvoje šitaip trūksta gydytojų specialistų, rajonų gydymo įstaigos kviečiasi juos iš kitų miestų, didžiųjų ligoninių. Tik tokiu būdu rajonų gyventojai gali patekti pas specialistus, o rajonų ligoninės ar poliklinikos suteikia pacientams reikiamas gydymo paslaugas. Dabar gi, pagal A. Verygos nustatytą tvarką specialistų atvykimas į rajonus apribojamas – jie atvykti galėtų tik atidirbę visą laiką pagrindinėje darbovietėje. Daugeliui me ...

Close