Su gimtadieniu, Lietuva! Vilijos Blinkevičiūtės sveikinimas

Su gimtadieniu, Lietuva! Vilijos Blinkevičiūtės sveikinimas

Sveikinu visus su Vasario 16-ąja, su mūsų valstybės gimtadieniu! Prieš 105 metus, labai sudėtingu laiku, pasauliui įrodėme: galime būti drąsūs, veržlūs ir ryžtingi, kai reikia priimti sudėtingus sprendimus – atkūrėme nepriklausomą valstybę. Šiandien pasveikinkime vienas kitą ir savo valstybę. Išlikime vieningi ir susitelkę, stiprinkime Lietuvą savo darbais ir toliau siekime taikos. Valstybės atkūrimo dienos proga dėkoju visiems dirbantiems, kuriantiems ir mūsų šalį gražinantiems bei garsinantiems žmonėms. Ačiū Jums! Didžiuokimės Lietuva ir jos gyventojų darbais – tai didžiausias ir brangiausias turtas. Naudodamasi proga, reiškiu pagarbą kairiesiems demokratams, kurie yra reikšmingai prisidėję prie mūsų šalies nepriklausomybės atkūrimo ir įtvirtinimo 1918 metais – signatarams Steponui Kairiui, Mykolui Biržiškai, Stanislovui Narutavičiui, Jonui Vileišiu ...

Vytenis Andriukaitis. „Žmonijos ateitis – demokratijos laimėjime, žmogaus laisvėje”

Vytenis Andriukaitis. „Žmonijos ateitis – demokratijos laimėjime, žmogaus laisvėje”

1964 m. gruodžio 16 d. nustojo plakti vieno iš pagrindinių 1918 m. Vasario 16-osios Akto teksto autorių ir signatarų Stepono Kairio širdis. Užgeso ilgamečio Lietuvos socialdemokratų partijos lyderio, Didžiojo Vilniaus Seimo prezidiumo nario, Lietuvių konferencijos ir Lietuvos Tarybos vicepirmininko, IV Mykolo Sleževičiaus Lietuvos Respublikos vyriausybės ministro, pirmųjų savivaldybių Utenos apskrityje steigėjo, Steigiamojo Seimo ir visų trijų seimų nario bei trečiojo Seimo vicepirmininko, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK’o) pirmojo pirmininko gyvybė. Steponas Kairys pirmininkavo pirmajam ir pačiam sunkiausiam Didžiojo Vilniaus Seimo posėdžiui. Jam pirmininkaujant Lietuvių konferencijai, tame posėdyje buvo suformuota Lietuvos Taryba, jam teko pirmininkauti didžiajai Lietuvos Tarybos posėdžių daliai bei principingai apginti jo pasiūlyto projekto pa ...

Stepono Kairio fondas pagerbė kairiosios minties skleidėjus – įteikti apdovanojimai

Stepono Kairio fondas pagerbė kairiosios minties skleidėjus – įteikti apdovanojimai

Asociacija „Stepono Kairio fondas“ vasarį surengė konkursą, skirtą pagerbti ir padėkoti Lietuvoje aktyvią veiklą vykdantiems asmenims, bendruomeninėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, jų nariams, kurie per įvairias įgyvendintas iniciatyvas prisideda prie vietos savivaldos gyvenimo kokybės gerinimo, kultūrinių, socialinių, sporto veiklų įgyvendinimo, bendrų kaimynystės ryšių stiprinimo, tradicijų ir Lietuvos, bei savo krašto puoselėjimo. Renginio nuotraukos prieinamos čia Kandidatai apdovanojimams buvo laukiami trijose nominacijose: „Metų savivaldybininkė/as“ – asmuo, kuris vykdė aktyvią veiklą savivaldybėje teikiant pasiūlymus, naujas idėjas, projektus ir iniciatyvas, ar jas puikiai įgyvendino. Padariusius tiesioginę įtaką vietos savivaldos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimui, sudariusiems sąlygas sveikos gyvensenos ugdymui, tradicijų puoselėjimui, prat ...

Kęstutis Vilkauskas. Norime bendruomeninės vietos savivaldos – stiprinkime mažosios vietos savivaldos subjektus

Kęstutis Vilkauskas. Norime bendruomeninės vietos savivaldos – stiprinkime mažosios vietos savivaldos subjektus

Neabejoju, kad visi Lietuvos gyventojai žino, kad šių metų kovo mėnesio 5 d. įvyks savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų rinkimai, ir dauguma jų numato juose dalyvauti – kandidatuoti į renkamas savivaldybių institucijas arba / ir balsuoti už būsimuosius savivaldybių tarybų narius ar vadovus. Tačiau, darau prielaidą, kad ne visai visi žino, kad 2023 m. balandžio 1 d. įsigalios 2022 m. birželio 30 d. Seimo priimtas Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas, kuriuo šis įstatymas išdėstytas nauja redakcija, radikaliai keičiančia Lietuvos savivaldybių struktūrą. Nuo šių metų balandžio mėnesio 60 savivaldybių bendruomenėms Konstitucijoje laiduotą savivaldos teisę įgyvendins jau ne viena, bet dvi tiesiogiai renkamos savivaldybių institucijos (savivaldybės taryba ir savivaldybės meras). Dar daugiau – savivaldybės mero vaidmuo keičiasi iš esmės: jis nuo šiol bus ...

Close