Lietuva – rekordininkė: kainos didžiausios ES, parama maisto gamybai – mažiausia, ministras sako: „Negali būti“

Lietuva – rekordininkė: kainos didžiausios ES, parama maisto gamybai – mažiausia, ministras sako: „Negali būti“

Socialdemokratai nutarė išsiaiškinti, kodėl Lietuva skiria tokią menką paramą maisto gamybai – mažiausią Europos Sąjungoje. Maisto kainos Lietuvoje augo labiausiai visoje ES. Trečiadienį Seimo nariai socialdemokratai susitiko su žemės ūkio ministru Kęstučiu Navicku. Lietuvos nėra tarp ES šalių, kurios skiria specialią paramą žemės ūkiui pagal Europos Komisijos patvirtintas valstybių pagalbos priemones, skirtas ekonomikai remti krizės sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Išvydęs duomenų lentelę, iš kurios matyti, kad ir bendra valstybės pagalba – menka (20 mln. EUR), palyginti, pvz., su Estija, kuri pagalbai skiria 125 mln. EUR, o savo maisto gamintojams – 3,9 mln. EUR tiesioginių dotacijų, ministras K. Navickas sakė: „Negali būti“. Jis žadėjo pasiaiškinti ir pateikti atsakymą raštu. Pasak Seimo narės socialdemokratės Rasos Budbergytės, „Vy ...

V. Blinkevičiūtė: neeiliniai laikai reikalauja neeilinės pagalbos gyventojams ir verslui

V. Blinkevičiūtė: neeiliniai laikai reikalauja neeilinės pagalbos gyventojams ir verslui

Europos Parlamentas paragino valstybes nares ir Europos Komisiją nedelsiant imtis veiksmų, kad būtų apginta pagrindinė gyventojų teisė turėti įperkamą šilumą bei elektros energiją. „Pasiuntėme aiškų signalą visoms valdžioms ir tiems, kurie lobsta šios energetinės krizės metu. Reikia daugiau sprendimų, kad žmonės nebūtų priversti rinktis tarp maitinimosi ir šildymo, o įmonės išliktų gyvybingos“, - Europos Parlamento rezoliuciją komentuoja jo narė Vilija BLINKEVIČIŪTĖ. Gerbiama Vilija, kaip jūs asmeniškai vertinate šią Europos Parlamento rezoliuciją? Visų lygių ES ir valstybių vadovai paraginti nedelsiant - pakartosiu šį žodį – nedelsiant - spręsti problemas dėl kylančių kainų neigiamo poveikio žmonėms ir įmonėms. Neeiliniai laikai reikalauja neeilinių sprendimų. Kokius pagalbos gyventojams siūlymus išskirtumėte? Europos Parlamentas ragina valstybes nar ...

Close