Tomas Jakutavičius. Dešimt svarbiausių dalykų, kuriuos privalo žinoti darbuotojai

Tomas Jakutavičius. Dešimt svarbiausių dalykų, kuriuos privalo žinoti darbuotojai

Kiekvieną dieną girdime vis daugiau darbuotojų skundžiantis, kad juos išvarė atostogų ar atleido iš darbo dėl prastos finansinės padėties įmonėje. Girdime, kaip darbuotojams sakoma, jog nėra jokių galimybių išeiti į prastovą, mat įmonė nėra įtraukta į mistinį sąrašą, kuriuo vadovaujantis galima gauti valstybės paramą. Šiuo metu pasireiškia darbdavių kūrybingumas pateikiant informaciją taip, kaip gali būti naudinga jiems.

Girdime, kaip darbuotojams sakoma, jog nėra jokių galimybių išeiti į prastovą, mat įmonė nėra įtraukta į mistinį sąrašą, kuriuo vadovaujantis galima gauti valstybės paramą.

Viliuosi, jog dirbate socialiai atsakingoje įmonėje ir jums problemų nekylą, bet jei su jomis susiduriate, pateikiu svarbiausius dalykus, kuriuos šiuo metu privalote žinoti.

 1. Darbdavys neturi teisės jus išprašyti ar kaip nors kitaip priversti išeiti neapmokamų atostogų (Darbo kodekso (DK) 137str. 2d. – “….nemokamos atostogos gali būti suteikiamos darbuotojo prašymu ir darbdavio sutikimu“.).
 2. Jokie – visiškai jokie – susitarimai žodžiu negalioja. Jei darbdavys nori pakeisti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką (sutrumpinti), išleisti kasmetinių (apmokamų) atostogų, viskas privalo būti įvykdyta pasirašant. Būkite budrūs, žiūrėkite kokius dokumentus darbdavys jums duoda pasirašyti.
 3. Darbuotojai, kurių bandomasis terminas (3 mėn.) yra nepasibaigęs, gali būti atleidžiami. Būkite budrūs (DK 36str. 3d. – “… darbdavys iki išbandymo termino pabaigos gali priimti sprendimą nutraukti darbo sutartį, apie tai raštu įspėjęs darbuotoją prieš tris darbo dienas iki darbo sutarties pasibaigimo, ir nemokėti išeitinės išmokos“.).
 4. Darbą nuotoliniu būdu, jei tai yra įmanoma, rinktis galite, tačiau, visa tai turi būti patvirtinama oficialiai (DK 52str. 2d. – “ dirbti nuotoliniu būdu skiriama darbuotojo prašymu arba šalių susitarimu.“).
 5. Jei vis dėl to jus atleidžia ir nėra kitos išeities (įmonės bankrotas), nesutikite išeiti iš įmonės savo noru. Čia jūsų kaltės nėra. Sutikite nutraukti darbo sutartį tik darbdavio iniciatyva, nes tik tokiu atveju galėsite pretenduoti į išmokas (DK 57str. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės).
 6. Prastova yra galima visiems darbuotojams, net jei darbdavys sako kitaip.
 7. Prastovos metu gali būti mokamas sumažintas atlyginimas, tačiau ne mažesnis nei MMA - 607eur. arba 437eur “į rankas” (DK 47str. 5d.).
 8. Įspėjimo apie atleidimą terminas išlieka 1 mėnuo jei darbo santykiai tęsiasi ilgiau nei vieneri metai, arba 2 savaitės iki atleidimo jei darbo santykiai tęsiasi iki vienerių metų (DK 57str. 7d.).
 9. Išeitinės išmokos atleidžiamam darbuotojui mokamos (DK 57str. 8d.):
 10. Dirbo įmonėje ilgiau nei vieneri metai – dviejų mėnesių vidutinių darbo užmokesčių dydžio išmoka.
 11. Dirbo įmonėje trumpiau nei vieneri metai – pusės mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka.
 12. Jeigu dirbate nuotoliniu būdu, būtinosios darbo sutarties sąlygos negali būti keičiamos, t.y darbo užmokestis, darbo funkcijos bei pati darbovietė (DK 34str. 1d.).

O jeigu nepavyksta susitvarkyti – rašyk man!

Tomą rasti galite  

E-mail: tomas.jakutavicius@gmail.com

Susiję straipsniai

Close