J. Olekas. Informuoti ar įpiršti? Žmonės turi turėti laisvę pasirinkti

J. Olekas. Informuoti ar įpiršti? Žmonės turi turėti laisvę pasirinkti

Mes - Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangusis aljansas - pradedame kampaniją, skirtą objektyviau informuoti vartotojus ir kovai su didžiųjų interneto gigančių, kaip „Facebook“ ar „Google“, reklamos mechanizmais, verslo modeliais ir nepakankamu asmens duomenų apsaugos reguliavimu. Vartotojų asmens duomenys, naršymo istorija bei įpročiai internete, negali būti naudojami manipuliacinei, į žmogų nukreiptai reklamai. Tikime, kad kiekvienas pilietis turėtų būti pilnai supažindintas kaip jo duomenys yra naudojami ir turėti laisvę pasirinkti, kaip juos tvarkyti. Siekiame atkreipti dėmesį į interneto reklamos rinkos gigančių „Facebook“ ir „Google“ verslo modelius, kurių pelnas yra paremtas vartotojų duomenų kaupimu, manipuliacija ir pardavimu reklamos pirkėjams. Šioje kovoje yra svarbūs du aspektai - asmens duomenų kaupimo ir naudojimo mechanizmai, taip pat, ...

G. Paluckas siūlo keisti paveldimo turto mokesčius: milijonieriai mokėtų daugiau

G. Paluckas siūlo keisti paveldimo turto mokesčius: milijonieriai mokėtų daugiau

Paveldėjus didesnį nei 1 mln. eurų vertės turtą siūloma nebetaikyti lengvatų ir išimčių šeimos nariams, išskyrus sutuoktinius – toks turtas būtų apmokestinamas 20 proc. jo vertės tarifu. Tai numatančias Paveldimo turto mokesčio įstatymo pataisas registravo Seimo narys socialdemokratas Gintautas Paluckas. Pasak politiko, tokie mokestiniai pakeitimai būtų socialiai teisingi, nes lig šiol artimieji, kurie paveldi didelį turtą, valstybei nemoka jokių mokesčių. Didelio turto apmokestinimas yra socialinio teisingumo klausimas. „Didelio turto apmokestinimas yra socialinio teisingumo klausimas. Daugybė JAV ir Europoje darytų tyrimų rodo, kad turtas linkęs koncentruotis vienose rankose – žmonės ne savo pastangų ir indėlio dėka tuos turtus sukaupia, o paveldi ir jokie mokesčiai nesumokami. Taigi jų turtas didėja automatiškai neįdėjus jokio indėlio. Tad taikyti išimtis i ...

Eugenijus Sabutis. Mokyklų tinklo pertvarką: diriguoja Vyriausybė, o atsakingos lieka savivaldybės?

Eugenijus Sabutis. Mokyklų tinklo pertvarką: diriguoja Vyriausybė, o atsakingos lieka savivaldybės?

Ne pirmą dešimtmetį ir patys girdime, ir atitinkamai diskutuojame apie švietimo reformas, apie ugdymo programas, apie švietimo kokybės kėlimo būtinybę, apie pačio švietimo vietą mūsų valstybėje ir kitus svarbius su švietimu susijusius klausimus. Švietimo tema yra labai kompleksinė, tačiau šiandien noriu pateikti kelias įžvalgas itin jautria ir per pastaruosius kelis metus labai užaštrėjusia problema – mokyklų tinklo pertvarka. Ši pertvarka (su keliomis išimtimis) iš esmės suprantama kaip kadaise didelių mokinių skaičiumi ir gerai funkcionavusių kaimiškųjų mokyklų reorganizavimo (iš gimnazijų į pagrindines, iš pagrindinių į progimnazijas, iš progimnazijų į pradines ir t.t.) procesas, kurio logiška išdava – mokyklos uždarymas. Visa tai vyksta dėl aiškios priežasties – kaimiškose mokyklose tiesiog mažėja ir pagaliau beveik nebelieka mokinių, todėl jos tolimesnis išlai ...

Close