Parama

Kviečiame paremti socialdemokratų kampaniją. Ačiū!

Paremti galite ir tiesiai į Lietuvos socialdemokratų partijos rinkimų sąskaitą:

Paramos gavėjas: Lietuvos socialdekoratų partija Sąskaitos Nr.: LT117300010174304396 Mokėjimo paskirtis: žodis „auka” ir Jūsų asmens kodas (būtinas)

Svarbu:

  • Aukoti rinkimų kampanijai gali tik fiziniai asmenys.
  • Aukoti daugiau negu 50 eurų gali tik tas fizinis asmuo, kuris yra deklaravęs savo pajamas už 2021 metus. Aukojant 50 eurų ir mažiau šis reikalavimas netaikomas.
  • Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti žodį „auka” ir savo asmens kodą, jeigu aukojate daugiau nei 50 eurų. Ši informacija reikalinga, kad galėtume deklaruoti Jūsų auką Vyriausiajai rinkimų komisijai. Asmens kodas viešai neskelbiamas. Paskirtyje galite nurodyti ir kam skirta auka.
  • Aukoti galima kelis kartus. Bendra aukų, išskyrus mažas aukas, ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 proc. aukotojo deklaruotų metinių pajamų.
  • Vienas aukotojas per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių (15 980 eurų).

Close