Seimo opozicija dėl „pranešėjo komisijos“ teisėtumo kreipiasi į Konstitucinį Teismą

Seimo opozicija dėl „pranešėjo komisijos“ teisėtumo kreipiasi į Konstitucinį Teismą

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcija drauge su kitomis opozicinėmis Seimo frakcijomis kreipiasi į Konstitucinį Teismą dėl galimų Konstitucijos pažeidimų sudarant Seimo komisiją, tyrusią „pranešėjo istoriją“, taip pat dėl pažeidimų šios komisijos darbo metu.

„Pagrindinės Lietuvos teisėsaugos ir žvalgybos institucijos dėl galimų pažeidimų šios komisijos veikloje kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją. Iškelti klausimai dėl viešų ir privačių interesų konflikto, nešališkumo principo pažeidimų, politinio spaudimo teisėsaugos institucijoms“, – primena LSDP frakcijos seniūnė Rasa Budbergytė.

„Jau „pranešėjo komisijos“ sudarymo nutarime klausimai ir aplinkybių išdėstymas buvo formuluojami tendencingai, galimai pažeidžiant konstitucinio valdžių padalijimo bei teisėsaugos ir ombudsmeno institucijų nepriklausomumo principus. Komisijos veikimo metodai taip pat galimai prieštarauja įstatymams.

Dėl šių įvairių galimų pažeidimų privalome kreiptis ir šiandien kreipiamės į Konstitucinį Teismą“, – komentuoja R. Budbergytė.

Pasak Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto narės Agnės Širinskienės, yra pagrindo įtarti, kad sudarydamas laikinąją komisiją, Seimas viršijo savo įgaliojimus.

„Komisijai buvo suteiktos iš esmės beribės teisės gauti žvalgybos institucijų medžiagą, Seimo nutarimu ji dubliavo kitų institucijų veiklą: turėjo žvalgybos kontrolieriaus, vyriausiosios rinkimų komisijos ar net teismų funkcijas. Dėl to svarbu išsklaidyti visas abejones dėl komisijos veiklos, jos įgaliojimų ir taikytų metodų teisėtumo. Neabejoju, kad kreipimasis į Konstitucinį Teismą atsakys į klausimus, ar tokie Seimo veiksmai yra leistini demokratinėje visuomenėje“, – sako A. Širinskienė.

Primename, kad Seimo Etikos ir procedūrų komisijos (EPK) prašoma įvertinti, ar Laikinoji tyrimo komisija, nederindama savo veiksmų su Generaline prokuratūra, atskleisdama pranešėjo asmens duomenis ir reikalaudama pateikti kriminalinės žvalgybos tyrimo medžiagą, galimai darydama politinį spaudimą teisėsaugos bei žvalgybos institucijoms, pateikdama įrodymais bei dokumentais nepagrįstus teiginius kaip komisijos išvadas, nepažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų reikalavimų ir Konstitucinio Teismo suformuotos praktikos. EPK atlieka tyrimą, kad įvertintų „pranešėjo komisijos“ tyrimą vykdžiusių Seimo narių veiksmų teisėtumą.

 

Close