Vytenis Andriukaitis. Dėl A. M. Brazausko atminimo įamžinimo Kaune

Vytenis Andriukaitis. Dėl A. M. Brazausko atminimo įamžinimo Kaune

Kauno miesto meras  Visvaldas Matijošaitis pasiūlė įamžinti Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko atminimą Kaune. Nežinau, ar jam kilo mintis statyti Prezidentui A. M. Brazauskui paminklą Kauno istorinėje prezidentūroje. Jei taip, tai kritikai teisingai atkreipė dėmesį į tai, kad istorinė prezidentūra Kaune yra jau išbaigta istorinės atminties kompleksinė erdvė, skirta pasibaigusiam Lietuvos pirmosios Respublikos istoriniam etapui. Taip, ji skirta laikinajam Prezidentui Antanui Smetonai, dviems teisėtiems Prezidentams – Aleksandrui Stulginskiui ir Kaziui Griniui. Na, o po 1926 m. perversmo ten ir vėl įsikūrė jau autokratu tapęs A. Smetona. Žinia, po Sovietų įvykdytos Lietuvos aneksijos ten irgi buvo įsikūręs ir Justas Paleckis. Ši istorinė Kauno prezidentūra nėra ir negali būti ta vieta, kur galėtų atsirasti koks nors atminimo ženklas, skirtas pirmajam po Kov ...

Close