Socialdemokratai priėmė rezoliuciją dėl Lietuvos gynybos

Socialdemokratai priėmė rezoliuciją dėl Lietuvos gynybos

Valstybė, vykdydama tarptautinius įsipareigojimus, krašto apsaugai kasmet privalo skirti 2 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), o Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) įsipareigoja siekti Europos Sąjungos (ES) vidurkio finansuojant socialinės, sveikatos apsaugos, kultūros ir švietimo sritis.

Apie tai kalbama šeštadienį LSDP tarybos priimtoje rezoliucijoje dėl Lietuvos saugumo ir gynybos.

Rezoliucijoje pabrėžiama, kad LSDP nacionalinį saugumą ir gynybą bei taikos išsaugojimą laiko šalies pamatine vertybe, kad prisiimti įsipareigojimai NATO – būtini, kad LSDP atsižvelgia į grėsmes, įvardintas „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime 2018“.

„Nacionalinis saugumas negali būti susiaurintas tik iki karinės galios didinimo. Saugumas yra galia ir valia priešintis. Iš 14 Nacionalinės saugumo strategijos punktų, kuriose aptariamos grėsmės Lietuvai, tik 5 – karinės. Ekonominis ir socialinis nesaugumas – tos pačios nacionalinio saugumo problemos“, – kalbėjo LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas.

Vienas iš Nacionalinės saugumo strategijos punktų skelbia: „Socialinės atskirties didėjimas tarp regionų bei aukštas atskirų socialinių grupių skurdo lygis mažina visuomenės atsparumą neigiamai išorės įtakai ir propagandai, skatina nepasitikėjimą valstybės institucijomis ir Lietuvos politine sistema“.

Be kita ko, rezoliucijoje nurodoma, kad lėšos, skiriamos krašto apsaugai, turi būti panaudojamos pagal prioritetus: kariuomenės modernizavimui ir optimaliam kariuomenės komplektavimui (savanoriškumo ir profesionalų pagrindu), racionaliam kariuomenės mokymo ir infrastruktūros išlaikymui.

Kaip rašoma rezoliucijoje, LSDP įsipareigoja siekti ES vidurkio (skaičiuojant dalį nuo šalies BVP) finansuojant socialinės, sveikatos apsaugos, kultūros ir švietimo sritis, kad spręstų Nacionalinėje saugumo strategijoje įvardytas grėsmes: demografinės krizės problemas dėl mažėjančio gimstamumo, visuomenės senėjimo, didelio emigracijos masto; taip pat skirti reikiamą finansavimą minėtoms sritims, siekiant įveikti kitą grėsmę ­– socialinę atskirtį tarp regionų ir atskirų socialinių grupių.

Rezoliucija prieinama čia.

Susiję straipsniai

Close