Mokykla kiekvienam: švietimiečiai aptarė įtraukiojo ugdymo iššūkius

Mokykla kiekvienam: švietimiečiai aptarė įtraukiojo ugdymo iššūkius

Kaip mokykloje jaučiasi vaikai, turintys autizmo spektro sutrikimą? Ar pedagogai pasirengę atpažinti rašymo sutrikimus? Ar Lietuvos mokyklose įtraukiojo ugdymo principai jau tapo kūnu? Apie tai švietimo bendruomenės atstovai balandžio 7 d. kalbėjosi forume „Įtraukusis ugdymas(is) – kur link?“. Diskusiją vedė forumo iniciatorė, Seimo LSDP frakcijos narė prof. habil. dr. Vilija Targamadzė.

„Šis forumas – tik pirmasis proceso etapas, kitas žingsnis – pokalbiai su švietimo darbuotojų asociacijų vadovais“, – sako prof. habil. dr. V. Targamadzė. „Svarbu preciziškai apsibrėžti sąvokas ir aptarti įtraukųjį ugdymą visais aspektais: juk tai – ir ugdymo turinys, ir mokytojų rengimas, ir pagalba mokiniui, mokytojui, ir mokyklai, taip pat vertinimo klausimai, ugdymo organizavimas“, –pažymi parlamentarė. Į forumą internetu užsiregistravo per 1700 švietimiečių.

Pranešėjai pabrėžė, kad įtraukiojo švietimo klausimai yra socialinio teisingumo ir lygiateisiškumo problematikos dalis. Lietuvos Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja, Švietimo, mokslo ir kultūros grupės vadovė Dr. Jolanta Karpavičienė atkreipė dėmesį į tai, kad tik visiškai neseniai pavyko eliminuoti nuostatą, pagal kurią mokyklos turėjo teisę atsisakyti priimti vaikus su negalia.

Dovilų pagrindinės mokyklos direktorius Arūnas Grimalis pacitavo moksleivio mintį: „Ši sistema mums nepritaikyta... Mokykla tarsi demonas... ji žlugdo.“

Asociacijos „Kitoks vaikas“ valdybos pirmininkė Daina Šiekštelytė Valkerienė apžvelgė vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, padėtį. Pedagogų pasirengimą atpažinti rašymo sutrikimus aptarė Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto lektorė, Vilniaus „Atžalyno“ mokyklos–darželio specialioji pedagogė Elida Aršavskienė. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro mokytoja Jovita Barisevičienė kalbėjo apie klausos negalią turinčius vaikus.

Prof. dr. Stefanija Ališauskienė (VDU) aptarė sąvokas „integruotas, įtraukusis, inkliuzinis ugdymas“. Apie ikimokyklinio ir pagrindinio ugdymo iššūkius kalbėjo Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacijos prezidentas Darius Mockus.

Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius kalbėjo apie įtraukties galimybių kūrimą „nuo politikos iki kiekvieno mokinio“. LR Švietimo įstatyme (2011) įtraukusis (inkliuzinis) ugdymas įvardijamas svarbiausiu švietimo sistemos politiniu siekiu.

„Reikia diagnozuoti, kokios yra problemos, ir numatyti jų sprendimų loginę seką. Kitaip tariant, pasirengti įtraukiojo ugdymo visa apimtimi įgyvendinimui. Priešingu atveju – vaikai, jų šeimos gali pajusti diskomfortą, o mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokyklų vadovai likti vieni akistatoje su iššūkiais“, – apibendrina forumo sumanytoja prof. habil. dr. V. Targamadzė.

Susiję straipsniai

Close