Siūlo nenaikinti Kultūros rėmimo fondo, įspėja dėl liūdnų pasekmių

Siūlo nenaikinti Kultūros rėmimo fondo, įspėja dėl liūdnų pasekmių

Konstituciniam Teismui nutarus, kad kai kurie Kultūros rėmimo fondo (KRF) įstatymo straipsniai prieštarauja Konstitucijai, užsimota šį fondą iš viso likviduoti. Socialdemokratų nuomone, KRF naikinimo sumanytojai negali racionaliai pagrįsti savo užmojo.

„KRF skirstoma parama labai svarbi kultūros sričiai. Užmojis naikinti KRF iki šiol nėra pakankamai plačiai išdiskutuotas su įvairiomis kultūrinėmis organizacijomis ir institucijomis. KRF panaikinimas turėtų neigiamą įtaką Lietuvos kultūros plėtrai, taptų žingsniu atgal mūsų šalies kultūros politikoje“, – sako Seimo kultūros komiteto narys socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas.

Socialdemokratai pažymi, kad Vyriausybės programoje įrašytas įsipareigojimas atnaujinti KRF finansavimo modelį, o ne naikinti šį fondą.

„Abejotina, ar KRF panaikinimas gali prisidėti prie Vyriausybės programoje numatytų tikslų įgyvendinimo. O teisinis KRF panaikinimo pagrindimas kelia daug abejonių: juk nei Konstitucinio Teismo nutarime, nei Vyriausybės programoje tokio reikalavimo nėra. Anot Teismo, problemiški tik du KRF įstatymo straipsniai“, – paaiškina K. Vilkauskas.

„Tačiau KRF įstatymo 4 straipsnis Konstitucijai neprieštarauja, o šiame straipsnyje nurodyta, kad KRF lėšos naudojamos kultūros ir meno projektams, programoms ir kitoms priemonėms, atrinktoms viešojo konkurso būdu, finansuoti ir kad ekspertų paslaugoms bei tyrimų išlaidoms apmokėti skiriama ne daugiau kaip 4 proc.“, – pažymi parlamentaras.

Socialdemokratai įspėja: jeigu Seimas pripažintų KRF įstatymą netekusiu galios, būtų nepagrįstai panaikintas vienas svarbiausių kultūros finansavimo šaltinių.

K. Vilkauskas su kolegomis socialdemokratais siūlo ne tik išlaikyti galimybę pritraukti papildomų lėšų kultūrai finansuoti, neapsiribojant vien valstybės biudžeto lėšomis, bet ir įvairinti finansavimo šaltinius.

„KRF pirmtako Kultūros ir sporto rėmimo fondo šaltiniai buvo daug įvairesni – tarp jų ir valstybės bei savivaldybių biudžetų tiksliniai asignavimai, juridinių ir fizinių asmenų dovanotos (paaukotos) lėšos, palūkanos už bankuose saugomas KRF lėšas. Šiuo metu panašios galimybės numatytos Inovacijų skatinimo fondui – tai kuo prastesnis Kultūros rėmimo fondas?

Būtų naudinga pasiremti ir kitų šalių gerąja patirtimi: štai Estijos kultūros rėmimo fondo lėšų šaltiniais gali būti ne tik pajamos iš alkoholio ir tabako akcizų, azartinių žaidimų mokesčių, bet ir fondui dovanotos lėšos, palikimai, taip pat įplaukos iš investuotų fondo lėšų ir kitų ekonominių veiklų“, – pažymi socialdemokratas K. Vilkauskas.

Seimas planuoja svarstyti KRF likimą jau šiandien, antradienį, lapkričio 9 d.

Susiję straipsniai

Close