Seimas apribojo ūkininkų sodybų statybas saugomose teritorijose

Seimas apribojo ūkininkų sodybų statybas saugomose teritorijose

Seimas priėmė Ūkininko ūkio įstatymo pataisas, kurios nebeleis taip lengvai, kaip anksčiau, prisidengiant ūkininko vardu, lengvatinėmis sąlygomis statyti ūkininko sodybas arba pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) statinius žemės ūkio paskirties sklype, kuris yra saugomoje teritorijoje.

Priimtu įstatymu numatyta, kad saugomose teritorijose ūkininko sodybos statinių statyba turi būti numatyta saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentais nustatytose vietose. Kai žemės ūkio paskirties žemės sklypo dalis yra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje, nepatenkančioje į nacionalinę saugomą teritoriją, ūkininko sodybos statinių statyba bus galima ne mažesnėje kaip 2 ha jo dalyje, esančioje už šios Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos ribų.

Įstatymo iniciatorius, socialdemokratų frakcijos Seime narys Linas Jonausko teigia, kad ūkininko sodybos įrengimas, eksploatavimas saugomose teritorijose turi reikšmingą neigiamą poveikį „Natura 2000“ ir kitoms saugomoms teritorijoms, buveinėms bei jose esančioms saugomoms rūšims, o priimtos įstatymo pataisos galėtų apsaugoti saugomas teritorijas nuo dar didesnės žalos aplinkai, kurią sukelia tokio pobūdžio statybos.

„Tokių „sofos ūkininkų“, kurie naudojasi ūkininko vardu, jiems taikomomis įstatymų išlygomis ir, apeidami įprastas teritorijų planavimo procedūras, statosi prabangias vilas saugomose teritorijose – vis daugėja. Lietuvoje į Europos saugomų teritorijų ekologinį tinklą „Natura 2000“ įtraukta tik 26 proc. numatyto miško buveinių ploto, o papildomai turėtų būti įtraukta dar per 100 tūkst. ha saugotinų miško buveinių. Dėl to Lietuvai pradėta pažeidimo procedūra. Valstybės kontrolė taip pat skambina pavojaus varpais, kad nesiimant veiksmų gali būti prarandamos retos, nykstančios ar pažeidžiamos paukščių, gyvūnų, augalų ar buveinių rūšys. Tikiuosi, kad mažinamos statybos, ūkinė veikla žemės sklype, kuris patenka į šalies saugomas ar Europos bendrijos svarbos buveines, prisidės prie saugomų teritorijų ir jose esančios biologinės įvairovės išsaugojimo“, – sako L. Jonauskas.

Taip pat Seimas pritarė Kaimo reikalų komiteto pasiūlymui, kad neurbanizuotoje ir neurbanizuojamoje teritorijoje esančioje žemės ūkio paskirties žemėje ūkininkas gali statyti vieną ūkininko sodybą, kaip tai numatyta savivaldybės lygmens bendruosiuose planuose. Ūkininkas statyti ūkininko sodybą galės, jei pusę ir daugiau savo pajamų per pastaruosius 3 metus bus deklaravęs kaip pajamas iš žemės ūkio veiklos.

Ūkininko sodybos statinių, kurių statybą leidžiantys dokumentai išduoti arba šie statiniai pradėti statyti iki šio įstatymo įsigaliojimo, statybai bus taikomas iki šio įstatymo įsigaliojimo taikytas teisinis reguliavimas.

Už priimto įstatymo pakeitimus balsavo 67 Seimo nariai, 2 – prieš, 9 – susilaikė.

Seimo priimtas įstatymas įsigalios jį pasirašius Lietuvos Respublikos Prezidentui.

Susiję straipsniai

Close