Rezoliucija dėl Rusijos karinės invazijos į Ukrainą (visas tekstas)

Rezoliucija dėl Rusijos karinės invazijos į Ukrainą (visas tekstas)

Rezoliucija

Dėl Rusijos karinės invazijos į Ukrainą

2022-02-24, Vilnius

Šį rytą Rusijos kariuomenei pradėjus beprecedentę XXI amžiuje karinę invaziją į Europos demokratinę valstybę Ukrainą, Lietuvos socialdemokratų partija,

Smerkdama Rusijos kartu su Baltarusijos ginkluotosiomis pajėgomis vasario 24-osios paryčiais pradėtą plataus mąsto karinę invaziją į Ukrainą,

Smerkdama Rusijos prezidento V. Putino bei Dūmos priimtus sprendimus, kuriais šie atsisako laikyti okupuotas Rytų Ukrainos teritorijas integralia Ukrainos dalimi ir pripažino neteisėtų darinių Rytų Ukrainoje – Luhansko ir Donecko „liaudies respublikų“ „nepriklausomybę“ bei pasirašė dvišalio bendradarbiavimo sutartis, apimančias karinės pagalbos teikimą bei galimybę Rusijos Federacijai steigti karines bazes šių darinių kontroliuojamoje Rytų Ukrainos teritorijoje,

Atkreipdama dėmesį, kad šiandien Rusijos vykdoma karinė agresija prieš Ukrainą gali būti dalimi ilgalaikės strategijos, kuria siekiama suardyti Europos saugumo architektūrą,

Pabrėždama, kad Rusija, sulaužydama tarptautinėmis taisyklėmis grįstą pasaulio tvarką, įtvirtintą po Antrojo pasaulinio karo, kelia grėsmę taikai bei saugumui visame pasaulyje.

Atsižvelgdama į NATO kaip nepakeičiamo saugumo garanto vaidmenį

Pareiškia, kad:

Vienareikšmiškai ir kategoriškai ragina Rusiją nutraukti Ukrainos puolimą ir sustabdyti didžiausią Rusijos daromą klaidą šiame šimtmetyje;

Kviečia tarptautinę bendruomenę ieškoti papildomų, ekstraordinarių priemonių, siekiant sustabdyti Rusijos karinę invaziją į Ukrainą ir apsaugoti nekaltų civilių gyvybes, įskaitant, bet neapsiribojant paramos ginkluote teikimu;

Ragina tarptautinę bendruomenę sustabdyti Rusijos narystę Tarptautinėse organizacijose tokiose kaip Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje, Europos Tarybos Parlamentinėje asamblėjoje, Europos tarybos ministrų kabinete, Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijoje, Baltijos jūros valstybių taryboje ir kt.;

Siūlo LR Prezidentui ir Vyriausybei pradėti konsultacijas su kitomis ES valstybėmis dėl dvišalių ar daugiašalių sutarčių pasirašymo su Ukraina dėl karinės pagalbos jai teikimo plataus masto karinės invazijos metu;

Ragina LR Vyriausybę, Krašto apsaugos ministeriją ir Lietuvos kariuomenę:

  • nedelsiant pasirengti priimti pabėgėlius ir sužeistuosius iš Ukrainos, supaprastinti prieglobsčio procedūras;
  • nedelsiant imtis Lietuvos gynybinių pajėgumų stiprinimo: didinti Lietuvos kariuomenės poreikių finansavimą, spartinti Lietuvos kariuomenei trūkstamos ginkluotės ir karinės technikos įsigijimus, svarstyti karo meto struktūros karinių vienetų pasirengimo patikrinimą;
  • nedelsiant imtis stovyklavietės, reikalingos galimai atvyksiančioms sąjungininkų pajėgoms dislokuotis Lietuvoje, įrengimo darbų, taip pat pasirengti teikti sąjungininkų pajėgoms priimančiosios šalies paramą – parengti reikiamas sutartis dėl prekių ir paslaugų sąjungininkams teikimo;
  • imtis visų reikiamų priemonių tam, kad naujas Lietuvos kariuomenės poligonas Rūdininkuose, būtinas sąjungininkų treniravimuisi Lietuvoje, būtų užbaigtas artimiausiu metu;

Kviečia Vyriausybę imtis priemonių, kad šalies gydymo įstaigos būtų pasirengusios priimti ir teikti visas medicinines paslaugas nukentėjusiems nuo karo ukrainiečiams, esant poreikiui organizuoti mobilias medikų komandas;

Yra įsitikinusi, kad kiekvieno atsakingo politiko, nepriklausomai nuo pažiūrų, moralinė pareiga imtis visų įmanomų priemonių sustabdyti karui, būti pasiruošus visiems galimiems scenarijams ir ginti savo piliečių gyvybes ir gerovę, susitelkti bendram darbui ginant aukščiausias demokratines vertybes – taiką, suverenumą bei taisyklėmis grįstą pasaulio tvarką.

 

Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkė                      Vilija Blinkevičiūtė

Susiję straipsniai

Close