Česlovas Juršėnas apdovanotas Seimo apdovanojimu – Aleksandro Stulginskio žvaigžde

Česlovas Juršėnas apdovanotas Seimo apdovanojimu – Aleksandro Stulginskio žvaigžde

Seimo posėdyje buvusiam Seimo Pirmininkui, Nepriklausomybės Akto signatarui Česlovui Juršėnui, šiandien švenčiančiam 85-ąjį jubiliejų, įteiktas Seimo apdovanojimas – Aleksandro Stulginskio žvaigždė.

Č. Juršėnui apdovanojimas įteiktas už parlamentarizmo, demokratijos ir Lietuvos valstybingumo idėjų puoselėjimą, pilietinės santarvės skatinimą, reikšmingą indėlį Lietuvai žengiant parlamentinės demokratijos keliu, politinę drąsą, diplomatiją ir toleranciją.

Ceremonijoje kalbėjusi Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen priminė, kad pirmąsyk Česlovas Juršėnas tapo Seimo Pirmininku, kai buvo priimta nauja Konstitucija, kurios nuostatas įgyvendinant reikėjo steigti Prezidento, Konstitucinio Teismo, Seimo kontrolieriaus ir kitas institucijas. „Per tą istoriškai trumpą, bet labai svarbų valstybei laikotarpį iš esmės buvo padėti teisiniai mūsų parlamentarizmo pagrindai“, − kalbėjo parlamento vadovė.

Pasak V. Čmilytės-Nielsen, greta indėlio į parlamentarizmą yra dar vienas ne mažiau svarbus Česlovo Juršėno nuopelnas, susijęs su mūsų politikos humanizavimu. „Daugelis, taip pat ir iš politinių oponentų, galėtų paliudyti, kad tolerancija, džentelmeniškumas, vidinė elegancija, juršėniškas saviironijos ir humoro jausmas ne kartą padėjo pasiekti politinių kompromisų ir sutarimo sprendžiant svarbius valstybės reikalus“, − teigė Seimo vadovė. Ji tvirtino, kad net ir dabar Č. Juršėnas savo geranoriškumą dosniai dovanoja ir savo patarimais prisideda, kad Seimo mechanizmas suktųsi kuo sklandžiau.

Seimo Pirmininkė kalbėjo, kad politikoje, kaip ir šachmatuose, svarbios pergalės. „Ir šachmatuose, ir politikoje yra tokių, kurie trokšta žūtbūt išlošti, prie to išlošimo tikėdamiesi pritempti visa kita. Tačiau yra siekiančių laimėti ir savo laimėjimu pasidalyti su kitais. Manau, Česlovas Juršėnas priklauso būtent šiai kategorijai“, − sveikindama Č. Juršėną sakė V. Čmilytės-Nielsen.

Perduotame Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos sveikinime pažymima, kad Č. Juršėnas dėl savo ilgametės ir vaisingos tarnybos valstybei einant pačias atsakingiausias pareigas yra tapęs vienu svarbiausių XX am. pab. − XXI am. pr. Lietuvos istorijos kūrėju. „Savo įžvalgumu, išmintimi ir pagarba oponentams jūs neabejotinai prisidėjote prie demokratinės kultūros Lietuvoje įsitvirtinimo, prie politinės europinės lietuvių tautos savivokos stiprėjimo. Neįmanoma pervertinti jūsų asmeninio indėlio mažinant okupacijos paliktą visuomenės tarpusavio susipriešinimą“, − sveikinime sako G. Nausėda.

Kaip apdovanojimo ceremonijoje tvirtino Seimo narys socialdemokratas Liudas Jonaitis, tokios asmenybės kaip Č. Juršėnas gimsta kartą per šimtmetį ir nesubręsta per vieną dieną – tai reikalauja daugybės žmogiškųjų pastangų, kantraus ir nuoseklaus darbo, savišvietos ir nuolatinės ištikimybės tikrosioms vertybėms. „Politikai reikalingi būtent tokie lyderiai: jautrūs žmonių problemoms, tarnaujantys demokratijai ir jos principams, kupini patirties ir išminties, atviri visuomenei. Esu tvirtai įsitikinęs, kad šiandienis politikas turėtų mokytis iš jūsų, kaip prisiimti atsakomybę ar jos dalį už bendrąją tautos raidą ir valstybės kelią, tautos, jo kultūros plėtrą. (...) Buvote ir esate Lietuvos simbolis, politinė figūra, įkvėpusi kurti laisvą, demokratišką, modernią valstybę ir dirbti jos žmonių labui“, − sakė politikas.

Aleksandro Stulginskio žvaigždės skyrimo komisijos pirmininkas Antanas Vinkus savo kalboje pabrėžė, kad Č. Juršėnas labai daug prisidėjo prie demokratijos, parlamentarizmo raidos ir valstybingumo stiprinimo Lietuvoje. „Č. Juršėnas niekada neprarado tikėjimo tolerancija ir demokratija, buvo ir tebėra parlamentinės demokratijos šalininkas ir puoselėtojas“, − sakė A. Vinkus.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Justas Vincas Paleckis atkreipė dėmesį, kad apytikriai pusę savo gyvenimo Č. Juršėnas darbavosi priklausomoje Lietuvoje, kitą pusę jau laisvoje. „Būtent joje savo parlamentine veikla brėžė labai ryškų braižą. Tuo jis, kaip ir A. M. Brazauskas, tarsi sujungė labai skirtingas epochas“, − sakė J. V. Paleckis. Pasak jo, virsmo iš nelaisvės į laisvę, Atgimimo laikas tapo tikruoju Česlovo Juršėno laiku. „Jo vedamos televizijos laidos „Atgimimo banga“ virto itin karštų diskusijų pradžiamoksliu. Laidoje susidurdavo įvairios nuomonės, brendo demokratijos, žodžio laisvės pradmenys, aiškėjo daugpartinės sistemos siluetai“, − kalbėjo signataras.

Aleksandro Stulginskio žvaigždės laureatas Č. Juršėnas, dėkodamas už šį garbingą apdovanojimą, sau palinkėjo jėgų toliau stiprinti parlamentarizmą Lietuvoje.

„Man svarbiausia, kad Aleksandras Stulginskis buvo pirmasis pirmojo moderniųjų laikų Lietuvos parlamento pirmininkas. Žmogus tinkamu laiku buvęs tinkamoje vietoje“, – sakė Č. Juršėnas.

Primindamas pirmojo A. Stulginskio pasiūlyto ir priimto sprendimo – Steigiamojo Seimo rezoliucijos – svarbą, Č. Juršėnas atkreipė dėmesį, kad gegužės 15-oji laikytina ne tik Steigiamojo Seimo, bet ir Respublikos diena. „1990 m. kovo 11 d. atkurdami Nepriklausomos valstybės funkcionavimą, mes rėmėmės ir Vasario 16-osios Aktu, ir Steigiamojo Seimo 1920 m. gegužės 15 d. rezoliucija, ir 1922 metų Konstitucija. Galima sakyti, kad tuo metu mus lydėjo Steigiamojo Seimo ir jo Pirmininko Aleksandro Stulginskio aura“, − kalbėjo Aleksandro Stulginskio žvaigždės laureatas.

Iškilmingoje apdovanojimo ceremonijoje dalyvavo atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis, Prezidentai Dalia Grybauskaitė ir Valdas Adamkus.

lrs.lt informacija

Close