Teisę pradėti ikiteisminį tyrimą siūlo suteikti ir aplinkosaugininkams

Teisę pradėti ikiteisminį tyrimą siūlo suteikti ir aplinkosaugininkams

Seimo socialdemokratų frakcijos nariai įregistravo Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir Baudžiamojo proceso kodekso pataisas, kuriomis siekiama sustiprinti aplinkosaugos kontrolę ir suteikti daugiau teisių aplinkosaugos pareigūnams bei neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams.

Pataisų iniciatorius Linas Balsys mato ne vieną neišnaudotą galimybę, kaip galima dar labiau sustiprinti aplinkosaugininkų darbą.

„Aplinkos apsaugos kontrolės pareigūnai, nors ir priimami įstatymai, stiprinantys aplinkos apsaugos kontrolę, vis tiek negalės operatyviai reaguoti į skundus apie daromą didelę žalą aplinkai be kitų institucijų įsikišimo. Kai reikia išsiaiškinti, ar taršių objektų veikla yra neteisėta, aplinkos apsaugos pareigūnai turi kreiptis į kitas ikiteisminio tyrimo įstaigas, nes neturi įgaliojimų vykdyti savarankiško tyrimo.

Įteisinus galimybę aplinkos apsaugos pareigūnams atlikti ikiteisminį tyrimą, pareigūnai galėtų operatyviau reaguoti į pažeidimus, juos nutraukti, nustatyti kaltuosius bei patraukti juos teisinei atsakomybei. Tokią teisę Aplinkos apsaugos departamento direktorius suteiktų įgaliotiems, visas tam reikalingas kompetencijas turintiems aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams“, – sako L. Balsys.

 

Įteisinus galimybę aplinkos apsaugos pareigūnams atlikti ikiteisminį tyrimą, pareigūnai galėtų operatyviau reaguoti į pažeidimus, juos nutraukti, nustatyti kaltuosius bei patraukti juos teisinei atsakomybei.

 

L. Balsys taip pat pastebi, kad neišnaudojamas visuomenės įtraukimas į aplinkosaugos pažeidimų prevenciją.

„Anksčiau neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių turėtos teisės efektyviai veikti fiksuojant pažeidimus, aiškinantis jų aplinkybes, yra atimtos. Be aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai negali iš pažeidėjo nei reikalauti jo asmenybę patvirtinančių ir kitų dokumentų, nei tikrinti galimo brakonieriaus inventorių, jį konfiskuoti, išrašyti pažeidimų protokolą“, – teigia Seimo narys.

L. Balsys siūlo suteikti galimybes neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams veikti vieniems, be aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno, prieš tai apie būsimą veiklą pranešus visą parą budinčiam Aplinkos apsaugos departamento pranešimų priėmimo skyriui.

Taip pat įregistruotomis pataisomis neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams siūloma suteikti teisę tikrinti fizinių ir juridinių asmenų bei pareigūnų dokumentus, suteikiančius teisę naudoti gamtos išteklius, surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, aktus, kitus pažeidimą fiksuojančius dokumentus ir dalyvauti nagrinėjant jų pagrindu iškeltas administracines bylas, įstatymų nustatyta tvarka paimti iš aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjų neteisėtai įgytus gamtos išteklius, produkciją, pažeidimo padarymo įrankius, kitus daiktinius pažeidimo padarymo įrodymus, gauti paaiškinimus, dokumentų nuorašus.

Pasak L. Balsio, įstatymo pataisos padės sustiprinti aplinkos apsaugos kontrolę, užkardyti aplinkosauginius pažeidimus, užtikrinti, kad pažeidėjai neišvengtų atsakomybės už padarytą žalą aplinkai ir gyvajai gamtai. Aktyvesnis neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įtraukimas į aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės veiklą palengvins ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų darbą, leis greičiau reaguoti į pažeidimus.

Susiję straipsniai

Close