Kviečiame siūlyti kandidatūras į VRK narius

Kviečiame siūlyti kandidatūras į VRK narius

Informuojame, kad politinės partijos gali teikti kandidatūras į Vyriausios rinkiminės komisijos (VRK) narius. LSDP valdybos posėdžio nutarimu kviečiame siūlyti kandidatūras iki kovo  19 d. 12 val. el.paštu info@lsdp.lt.

Kandidatas, atsižvelgęs į apibendrintus reikalavimus, nurodytu el. paštu pateikia prašymą svartyti jo kandidatūrą LSDP prezidiume ir gyvenimo aprašymą.

Apibendrinti reikalavimai politinės partijos teikiamai kandidatūrai į VRK narius:

  1. Nepriekaištinga reputacija;
  2. Aukštasis universitetinis išsilavinimas;
  3. Darbo rinkimų ir referendumų komisijose patirtis.

 

Iš Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo:

6 str. Reikalavimai asmenims, kurie gali būti skiriami Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininku ir nariais

  1. Į Vyriausiąją rinkimų komisiją gali būti siūlomas nepriekaištingos reputacijosLietuvos Respublikos pilietis, kuris pagal Seimo rinkimų įstatymą gali būti kandidatu į Seimo narius ir per paskutinius trejus Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą arba referendumus nebuvo atleistas iš rinkimų ar referendumo komisijos už rinkimų įstatymų ar Referendumo įstatymo pažeidimą.
  2. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis:

1) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažintas padaręs nusikalstamą veiką ir turi neišnykusį arba nepanaikintą teistumą;

2) yra atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo sprendimo atleisti iš pareigų dienos arba nuo sprendimo panaikinti mandatą įsigaliojimo dienos nepraėjo treji metai;

3) yra atleistas iš darbo, pareigų arba praradęs teisę verstis atitinkama veikla už neatitiktį įstatymuose keliamiems nepriekaištingos reputacijos reikalavimams ir už teisės aktuose nustatytų etikos normų pažeidimą ir nuo atleidimo iš darbo, pareigų ar teisės verstis atitinkama veikla praradimo dienos nepraėjo treji metai;

4) yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys.

7 str. Vyriausioji rinkimų komisija sudaroma iš:

1) komisijos pirmininko;

2) teisingumo ministro pasiūlytų dviejų aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turinčių asmenų, kuriuos Seimas skiria slaptu balsavimu;

3) Lietuvos teisininkų draugijos pasiūlytų dviejų aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turinčių asmenų, kuriuos Seimas skiria slaptu balsavimu;

4) Respublikos Prezidento pasiūlytų dviejų aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų, kuriuos Seimas skiria slaptu balsavimu;

5) partijų, gavusių Seimo narių mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje, pasiūlytų asmenų, turinčių aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir darbo rinkimų ir referendumų komisijose, organizuojančiose ir vykdančiose Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, referendumą, patirties.

Close