Jūratė Zailskienė. Pasaka apie kelią Nr. 130 Kaunas – Prienai – Alytus

Jūratė Zailskienė. Pasaka apie kelią Nr. 130 Kaunas – Prienai – Alytus

Seniai seniai, dar 1992 m., Trečios Lietuvos Respublikos Vyriausybės valdymo metu, buvo paruoštas pirmasis kelio Nr. 130 Kaunas – Prienai – Alytus (toliau – KELIAS) rekonstrukcijos projektas. Ir nuėjo gandas per visą regioną – pagaliau sulauksime gero kelio, juostos 2+2!

Nors 1992 m. ne kiekviena šeima turėjo automobilį, dar buvo patogus visuomeninis transportas, bet džiaugsmas tiems, kas tą žinojo, tryško per kraštus. Nors žinia judėjo dar lėtokai – mobiliųjų beveik nebuvo, socialinių tinklų juo labiau.

Tikiu, kad kuo daugiau gyventojų, politikų atkreips dėmesį į šią problemą, tuo greičiau ji bus išspręsta. Nes jau kyla ne viena socialinės akcijos keliuose iniciatyva.

Ir tada prasidėjo ilgoji šio KELIO epopėja. Nerašysiu apie tai, kiek per tuos metus biudžeto pinigų išleista studijoms, investiciniams ir techniniams projektams. Nerašysiu, nes reikės ilgai skaičiuoti, kad galėčiau ramiai apie tai rašyti…

Nuo 1992 m. Lietuvai vadovavo 15 vyriausybių, buvo 12 susiekimo ministrų. Nuo 2007 m. Prienų, Alytaus, Kauno rajonų, Birštono, Alytaus ir Kauno miestų merai nuolat rašė raštus, pasiūlymus ir ministrams pirmininkams, ir susisiekimo ministrams, ir Seimo nariams, ir Kelių direkcijai.

Rašė, dėliojo argumentus, tikėjo. Rašė ir pavieniai gyventojai, ir asocijuotos struktūros, ir ligoninių kolektyvai.

Buvo prašoma KELIĄ skelbti valstybinės reikšmės objektu ir taip pastiprinti ne tik statybos darbų finansavimą, bet ir pagreitinti privačių žemių, reikalingų rekonstrukcijai, teisinį sutvarkymą. Taip pat buvo prašoma KELIĄ skelbti magistraliniu ir suteikti jam didesnę reikšmę, tikintis pagreitinti rekonstrukciją.

O atsakymų gauta įvairiausių – nuo „Mano garbės reikalas per du metus sutvarkyti“, iki „KELIAS bus tvarkomas 2035 metais“.

Štai ištrauka iš 2020 birželio 10 d. susisiekimo viceministro V. Puodžiuko atsakymo Prienų ligoninės kolektyvui: „Pagal šiuo metu Kelių direkcijos parengtą ilgalaikę valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros iki 2035 metų strategiją (toliau – Strategija), kelio Nr. 130 rekonstrukcija numatyta ne anksčiau kaip 2031 m.  Peržiūrėjus Strategijos įgyvendinamų objektų sąrašą ir padidinus Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimą, kelio Nr. 130 įgyvendinimo (projektavimo) darbai galėtų būti pradėti jau 2021 metais“.

O štai 2020 birželio 22 d. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos atsakyme Išlaužo bendruomenei jau minimi rekonstrukcijos metai – 2033, o iki 2025 m. bus vykdomas žemės paėmimas visuomenėms poreikiams.

Ir čia, manau, labai tinkama vieta karaliaus juokdario komentarui: kokios dar pasakos norite – blogos ar labai blogos, nes geros pasakos jau išdalintos…

2020 m. paraginau gyventojus, asociacijas, įstaigas rašyti laiškus ir kreiptis į Vyriausybę dėl KELIO rekonstrukcijos. Paraginau, nes tikiu, kad kuo daugiau gyventojų, politikų atkreips dėmesį į šią problemą, tuo greičiau ji bus išspręsta. Nes jau kyla ne viena socialinės akcijos keliuose iniciatyva.

Argumentai, jei dar yra nesuprantančių, kodėl mums visiems reikia šio KELIO:

  • pagal intensyvumą tai yra 6 kelias Lietuvoje (intensyvesni tik magistraliniai keliai);
  • KELIAS yra siauras, vingiuotas, todėl labai pavojingas, jame įvyksta daug avarijų;
  • stabdomas greitosios pagalbos automobilių judėjimas, apsunkinamas ligonių gabenimas ir į Prienų ligoninę, ir į Kaune esančias klinikas;
  • šis KELIAS vienintelis, norint pasiekti kurortus – Birštoną ir Druskininkus, važiuojant nuo Kauno pusės (o tai reiškia – nuo visos Vakarų Lietuvos);
  • daug gyventojų važinėja dirbti į Kauną, Alytų, Prienus, Birštoną;
  • stabdomas verslas, nes su tokiu susisiekimu, kam būsi patrauklus;
  • verslas intensyviau vystytųsi nuo Kauno link Prienų, jei būtų geras ir patogus susisiekimas.

Va, taip ir gyvena gyventojai, laukdami, kad gerasis Karalius iš Vilniaus pastebės jų problemą, kuriai jau greitai bus 30 metų. Jau dabar važiuodami tuo keliu tėveliai savo vaikams seka pasaką: „Seniai seniai…“.

Close