E. Sabutis teikia siūlymus dėl skaidresnio sprendimų priėmimą savivaldoje

E. Sabutis teikia siūlymus dėl skaidresnio sprendimų priėmimą savivaldoje

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos Seime narys Eugenijus Sabutis pateikė registruoti Vietos savivaldos įstatymo pataisas, kuriomis siekiama įstatymiškai nustatyti skaidresnę savivaldybės tarybos veiklos ir priimamų sprendimų tvarką.

Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvaujantys tarybos nariai turi galimybę nusišalinti nuo svarstomo klausimo, jeigu šis sukelia interesų konfliktą. Tačiau tokia galimybė nėra numatyta, jeigu klausimas yra svarstomas savivaldybės tarybos komitetuose ir komisijose.

„Šiuo metu galiojančiame įstatyme yra numatyta tvarka, pagal kurią savivaldybės tarybos posėdyje dalyvaujantys tarybos nariai turi galimybę nusišalinti nuo svarstomo klausimo, jeigu šis sukelia interesų konfliktą. Tačiau tokia galimybė nėra numatyta, jeigu klausimas yra svarstomas savivaldybės tarybos komitetuose ir komisijose. Iki šiol veikianti tvarka yra netoleruotina, nes sukuria žalingą precedentą, kuriuo gali naudotis tie savivaldybės tarybos nariai, kurie, svarstant interesus sukeliantį klausimą, nenusišalina nuo šio klausimo svarstymo komiteto ir komisijos posėdyje. Kyla pagrįstų abejonių, ar toks reguliavimas neprieštarauja sveikam protui ir teisės aktams, reglamentuojantiems savivaldybės tarybos narių skaidrumą“, – sako parlamentaras.

Seimo narys E. Sabutis pabrėžia, kad jo siūlomų pataisų reikalingumas ypač išryškėja tada, kai kalbama apie savivaldybės tarybos paskirtą Etikos komisiją, prižiūrinčią ir tiriančią, kaip savivaldybės tarybos nariai laikosi jų veiklą ir elgesį reglamentuojančių įstatymų.

„Pavyzdžiui, jeigu tarybos narys, kurio atžvilgiu Etikos komisijoje yra pradėtas tyrimas už galimus pažeidimus, yra ir tos pačios komisijos narys, jis turi teisę balsuoti priimti ar atmesti Etikos komisijos išvadą dėl jo paties veiksmų. Todėl, manau, kad tokia situacija sukuria prielaidas neskaidrumui ir yra nepriimtina“, – pastebi E. Sabutis.

Parlamentaro pasiūlymai nustatyti aiškesnę ir skaidresnę vietos savivaldose priimamų sprendimų tvarką ir savivaldybių tarybų narių veiklos priežiūrą bus svarstomi artėjančioje Seimo pavasario sesijoje.

Įstatymo pataisomis taip pat tikslinama savivaldybės valdančiosios daugumos sąvoka.

Close