Aloyzas Sakalas. Ar Seimo valdantieji yra tik avinų banda?

Aloyzas Sakalas. Ar Seimo valdantieji yra tik avinų banda?

Tą pamatysime jau šią savaitę, kada bus balsuojama dėl pasitikėjimo Seimo pirmininku. Ir štai dėl ko.

Seimo pirmininkui atsisakius pažeidinėti įstatymus, R. Karbauskis organizuoja Seime nepasitikėjimo Seimo pirmininku procedūrą.

Gerai žinoma, jog eiliniams piliečiams viskas leidžiama, ko nedraudžia įstatymas. Tuo tarpu valstybės pareigūnams (ir Seimo nariams) viskas draudžiama, ko nenumato įstatymas, kuriame yra aprašytos jų pareigos. Seimo pirmininko pareigos aprašytos Seimo statuto 29 straipsnyje. Jame teigiama, kad Seimo pirmininkas:
1) vadovauja Seimo darbui ir atstovauja Seimui;
2) per 10 dienų nuo priėmimo patvirtina parašu Seimo priimto įstatymo teksto autentiškumą ir perduoda jį
Respublikos Prezidentui pasirašyti;
[...]
14) vykdo kitus šiame statute numatytus įgaliojimus.
Ir nė žodžio, kad Seimo pirmininkas vykdo valdančios daugumos nurodymus.
Tuo tarpu valdančios daugumos lyderis R. Karbauskis, pripažindamas, kad Seimo pirmininkas gerai
vykdo šio statuto visus 14 punktų reikalauja, kad jis vykdytų ir koalicinėje sutartyje įrašytą nuostatą –
perduoti savo pareigas sutartyje numatytam asmeniui.

R. Karbauskiui nė motais, kad jis reikalauja, kad Seimo pirmininkas pažeistų įstatymą – Seimo statutą. Seimo pirmininkui atsisakius pažeidinėti įstatymus, R. Karbauskis organizuoja Seime nepasitikėjimo Seimo pirmininku procedūrą.

Klausimas tik vienas: ar garbingi Seimo valdančios daugumos nariai, užuot sutramdę R. Karbauskį, palaimins įstatymo pažeidimą. Jei jie balsuos taip, kaip liepia jų vadas R. Karbauskis, tai jie drąsiai gali būti vadinami nemąstančių avinų banda.

Visgi aš norėčiau tikėti, kad kiekvienas Seimo narys mąsto savo, o ne savo viršininko smegenimis.

Susiję straipsniai

Close