Alfonsas Brazas. Įvairios paramos šeimoms formos – esamos ir siūlomos (galimos)

Alfonsas Brazas. Įvairios paramos šeimoms formos – esamos ir siūlomos (galimos)

Paramos formos šeimai jau yra ir gali būti įvairios. Pateikiu savo kuklius pastebėjimus apie paramą šeimai – esamą ir galimą.

▪Motinystės bei tėvystės atostogos ir motinystės bei tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos. Kaip yra pas mus? Nėštumo ir gimdymo atostogos - 126 kalendorinės dienos bei motinystės išmoka - 77,58% nuo turėto vidutinio atlyginimo. Tėvystės atostogos (30 kalendorinių dienų) ir tėvystės išmoka (77,58% nuo turėto atlyginimo). Vienkartinė išmoka gimus vaikui – 11 BSI (šiuo metu 429 €). Vaiko priežiūros išmoka: 77,58% vidutinio darbo užmokesčio (kai pasirenkamos vaiko priežiūros atostogos iki vaikui sueis 1 m.) arba 54,31% pirmaisiais metais ir 31,03% antraisiais metais (kai pasirenkamos vaiko priežiūros atostogos iki vaikui sueis 2 m.), o antraisiais metais galima jau ir dirbti (išmoka vis vien bus mokama). Tiesa, yra nustatytos išmokų lubos (šiemet jos buvo 2089,54 €/mėn.) ir grindys (šiemet jos - 234 €/mėn.). Taigi, motinystės bei tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos pas mus yra vienos iš dosniausių ir ilgiausiai trunkančios visoje ES. 

Diferencijuoti "vaiko pinigai": už 1-ą vaiką 100 €/mėn. (pastaba: nuo 2021.01.01 – pas mus bus mokami 70 €/mėn.), už 2-ą vaiką - 200 €/mėn., o už 3-ią ir kitus vaikus - po 300 €/mėn. Taigi, jeigu šeimoje (namų ūkyje) 1 vaikas - parama 100 €/mėn., jeigu 2 vaikai - parama 300 €/mėn., o jeigu 3 - parama 600 €/mėn.;

Manau, kad diferencijuoti “vaiko pinigai” tikrai paskatintų šeimas auginti daugiau vaikų. Deja, kol kas šis modelis pas mus dar net nesvarstomas.

Papildomas neapmokestinamųjų pajamų dydis (PNPD) dirbančioms šeimoms, turinčioms vaikų. Esu įsitikinęs, kad buvusį anksčiau PNPD būtina grąžinti, taip labiau paremiant, būtent, dirbančias šeimas.

Sąlygota lengvatinė valstybės paskola (20÷30 tūkst. eurų) jaunoms šeimoms (kuriose sutuoktinės amžius nuo 18 m. iki 35 m.) 10-čiai metų, skatinanti vaikų gimdymą: gimus 1 vaikui, palūkanos anuliuojamos, paskolos grąžinimas stabdomas 3 metų laikotarpiui, gimus antram vaikui nubraukiama pusė paskolos sumos ir jos grąžinimas vėl stabdomas 3 metų laikotarpiui, gimus trečiam vaikui - nubraukiama likusi paskolos dalis. Gali būti nustatoma sąlyga šiai paskolai gauti, kad bent vienas sutuoktinis būtų mokėjęs įmokas Sodrai bent 3 metus. Jeigu per 5 metus šeimoje vaikas negimsta (ne dėl reprodukcinių sutuoktinių problemų) ar šeima išsiskiria, likusi (neišmokėta) paskolos dalis turi būti grąžin

ta lygiomis dalimis per 5 metus, mokant nustatyto dydžio palūkanas. Panašios paramos šeimai schemos veikia kai kuriose ES šalyse ir tikrai daro didelį poveikį, skatinant vaikų gimstamumą.

Lengvatinės paskolos su valstybės garantija šeimoms pirmam būstui įsigyti, 5 metų laikotarpyje valstybei padengiant palūkanas. Noriu pastebėti, kad ši paramos šeimai forma anksčiau galiojo ir pas mus. Pastaba: dabar galiojanti valstybės subsidijų (nuo 15% iki 30% kredito būstui vertės) jaunoms šeimoms (sutuoktinių amžius iki 36 m.) būstui provincijoje įsigyti nuosavybėn modelis yra tikrai kvestionuotinas (nes paliečia tik ribotą šeimų skaičių, o ne visas to pageidaujančias ir taikomas tik besikuriantiems provincijoje, be to, 10 metų draudžiama įsigytą būstą parduoti).

Lengvai prieinama municipalinio (savivaldybių) būsto nuoma. Tam, kad šitai būtų užtikrinta, būtina pagal atitinkamą valstybės investicijų programą sparčiai plėtoti municipalinio (savivaldybių) būsto fondą, kad jis sudarytų bent 5% bendro būsto fondo. Svarbi yra ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija (noriu pastebėti, kad šios kompensacijos jau yra taikomos ir dabar).

Visiems prieinamas (savivaldybių lopšeliuose-darželiuose) ir kokybiškas ikimokyklinis ugdymas. Šitam užtikrinti būtina speciali valstybės investicijų programa trūkstamiems savivaldybių lopšeliams-darželiams kuo skubiau pastatyti. Taip pat neatidėliotinai būtina pagerinti ikimokyklinio ugdymo lygį. Deja, savivaldybių lopšeliuose-darželiuose pas mus vis dar nėra pakankamai vietų tam, kad būtų galima patenkinti esamą poreikį (ypač bloga padėtis provincijoje, kur miesteliuose/gyvenvietėse iš viso buvo uždaryti virš 500 lopšelių-darželių).

Susiję straipsniai

Close