Vaidas Rusys. Pasitikėjimo kaina arba kuo daugiau draudžia, tuo daugiau geria

Vaidas Rusys. Pasitikėjimo kaina arba kuo daugiau draudžia, tuo daugiau geria

Jie atėjo su šūkiu „mes jus išblaivinsim“. Pasirinko draudimus ir nuolatinį aiškinimą, kaip kiekvienas turime gyventi. Tai lengviausias ir pastebimiausias kelias, nes labai lengva imituoti problemų sprendimą. Tačiau galiausiai joks realus rezultatas nepasiektas, nes draudimų politika ir negali atnešti jokių rezultatų, kai problemų turinti Lietuva nurašoma kaip prasigėrusi ir net nepaklausiama, kaip iš tiesų Tau galėčiau padėti?

Prieš ketverius metus ir dabar

Vilniaus universiteto mokslininkai paskelbė naujausią statistiką apie alkoholio suvartojimą. Prieš ketverius metus buvo 5 proc. žmonių, kurie alkoholį vartojo kasdien arba 2–4 kartus per savaitę ir išgerdavo po 20 standartinių alkoholio vienetų (pusės litro 5 proc. stiprumo aluje yra 2 vienetai).

Šiandien šis skaičius yra toks pat. Nė vienas draudimas nepadėjo šiems sergantiems žmonėms, nes nė vienas „valstiečių“ žingsnis ir nebuvo nukreiptas į tuos, kuriems reikia pagalbos. Taip, alkoholio suvartojimo kiekiai sumažėjo nuo 15 iki 12 litrų, bet minėtieji penki procentai žmonių išgeria tiek pat ir lieka savo sudėtingoje ligos padėtyje.

Alkoholis kaip socialinė problema

Universiteto mokslininkai toliau pastebi, kad kiekvieną savaitę išgeriančių skaičius lieka toks pat ir per ketverius metus reikšmingai nepakito. Kaip reikšmingai nepakito ir geriančiųjų kelis kartus per metus skaičius. Tačiau reikšmingai plečiasi kiekvieną mėnesį išgeriančiųjų gretos. Mūsų visuomenėje formuojasi įprotis gerti rečiau, tačiau ypač dideliais kiekiais. Dar blogiau, kad absoliuti dauguma vartojančių alkoholį tai daro namie arba svečiuose. O daugiau negu pusę viso alkoholio suvartoja kaimų ir miestelių gyventojai.

Tačiau galiausiai joks realus rezultatas nepasiektas, nes draudimų politika ir negali atnešti jokių rezultatų, kai problemų turinti Lietuva nurašoma kaip prasigėrusi ir net nepaklausiama, kaip iš tiesų Tau galėčiau padėti?

Toks geriančiųjų pasiskirstymas, kai alkoholis vartojamas namie, mažame miestelyje ir vartojami dideli kiekiai vienu prisėdimu, tiesiogiai koreliuoja su mūsų visuomenėje esančia socialine nelygybe, socialiniu ir ekonominiu skurdu.

Koreliuoja ir su visuomenėje, kurioje kiekvienas narys paliktas vienas spręsti savo problemas, tvyrančiomis psichologinėmis įtampomis. Dabartinė „valstiečių“ valdžia, visų pirma, nenori būti ramsčiu tada, kai žmogui to labiausiai reikia. Antra, tokiu ir negali būti, nes ji nepasitiki žmonėmis, todėl vietoje ramsčio – tampa baudėju. Tai, savo ruožtu, išgeriančius žmones stumia vis tolyn į visuomenės pakraščius, kuriuose jie lieka vieni, praradę orumą, pasitikėjimą ir viltį.

Pasitikėjimo jaunimu krizė

Vilniaus universiteto mokslininkų tyrimas atskleidė ir tai, kad net 10 procentų – nuo 11 iki 21 – padaugėjo išgeriančių žmonių, jaunesnių nei 30 metų. Tai yra didžiausias prieaugis visose amžiaus grupėse. Turint omenyje, kad šis „valstiečių“ draudimų vajus iš esmės buvo nukreiptas į jaunus žmones. Panašu, kad jauni žmonės į šį vajų atsakė labai aiškiai – pakeldami bokalą už Ramūną ir Aurelijų.

„Valstiečiai“, nepasitikėdami, nedirbdami su jaunais žmonėmis juos pastūmėjo taurių ir bokalų link. Nė vienos reikšmingos prevencinės ar viešųjų ryšių programos, skelbiančios alternatyvą alkoholio vartojimui. Tik vienas didelis rimbas. Tai buvo valdžios pasirinktas kelias, kuris paskatino mūsų vaikus ir mūsų jaunimą pakelti bokalą, protestuojant prieš „valstiečių“ valdžią.

Atšaukti visus draudimus, reiškia, pasitikėti žmogumi

Jie atėjo su gerais norais – sumažinti alkoholio vartojimą. Bet pasirinktas kelias, strategija, taktika ir viešųjų ryšių kampanija mus pastūmėjo pakelti bokalą protestuojant prieš visus draudimus.

Mes turime pradėti pasitikėti piliečiais, stiprinti bendruomenes ir atsigręžti į žmones, skandinančius alkoholyje savo emocines bei psichologines problemas. Labai svarbu skleisti žinutę ir supratimą, jog kiekvienu piliečiu yra pasitikima kaip sąmoningu žmogumi, kuris gali pats rinktis. Tačiau kartu turi būti kuriamos įvairios prevencinės programos ir teikiama pagalba žmonėms, kuriems ji reikalinga čia ir dabar.

Pirmasis žingsnis, norint realiai spręsti problemas – atšaukti visus valstiečių alkoholio draudimus. Šis pamatinis siekis pasitikėti žmonėmis turi būti paremtas visomis įmanomomis prevencinėmis priemonėmis, nuolat kalbant apie alkoholio žalą, pirmiausiai, paties žmogaus sveikatai, kartu ir žalą visai visuomenei.

Susiję straipsniai

Close