Socialdemokratus piktina viešųjų paslaugų privatizavimas: tokia valdančiųjų politika skurdina valstybę

Socialdemokratus piktina viešųjų paslaugų privatizavimas: tokia valdančiųjų politika skurdina valstybę

Vis daugiau viešųjų paslaugų – ypač švietimo, sveikatos apsaugos, susisiekimo ir socialinių paslaugų srityse – yra privatizuojama, perspėjama opozicinės Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pareiškime, kurį šeštadienį patvirtino LSDP taryba.

Socialdemokratų teigimu, maždaug trečdalį Lietuvos sveikatos sistemos lėšų sudaro gyventojų mokėjimai „iš savo kišenės“, tuo tarpu ikimokyklinio ugdymo srityje iš 742 įstaigų 200 jau yra privačios.

„Tačiau Vyriausybė, užuot sprendusi viešųjų paslaugų prieinamumo problemą, savo neveiklumą dangsto skubotomis reformomis“, – sakoma šeštadienį LSDP priimtame pareiškime dėl valdančiųjų vykdomos viešojo sektoriaus privatizacijos.

Anot LSDP pirmininkės pavaduotojos, buvusios finansų ministrės Rasos Budbergytės, valdančiųjų užmojis patikėti vis daugiau viešųjų paslaugų rinkai lemia didėjantį visuomenės nesaugumo jausmą, aukštus socialinės atskirties rodiklius.

„Vis daugiau visuomenei svarbių paslaugų konservatoriai ir liberalai patiki rinkai. Daugiau privataus švietimo, privataus ugdymo, daugiau privačios medicinos, daugiau privačios slaugos. Neabejoju, kad turtingesni žmonės tikrai suras būdų, kaip peršokti eiles, nusipirkti paslaugą greičiau. O ką daryti mažiau uždirbantiems? Laukinė rinka juos paprasčiausiai nubloškia į šalį. Valstybe, kurioje žmonės yra diskriminuojami pagal pajamas, pasitikėti labai sunku“, – sako R. Budbergytė.

LSDP pareiškime akcentuojama, kad „susiklosčiusią situaciją lėmė nepaslanki ir trumparegiška konservatorių ir liberalų mokesčių politika“.

„Nenoras mokesčių politikos keisti iš esmės bei tarptautinių ir europinių rekomendacijų nepaisymas – visa tai itin silpnina mūsų šalies viešąjį sektorių. (...) Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP) perskirstymas per biudžetą išlieka ne tik daug mažesnis nei ES vidurkis, bet ir atsilieka nuo Lietuvoje viešai išsikeltų tikslų pasiekti 35 procentų BVP perskirstymą“, – rašoma pareiškime.

Dokumente pateikiami konkretūs pavyzdžiai, kaip viešojo sektoriaus privatizavimas atsiliepia gyventojams.

„Esame tarp penkių ES valstybių narių, kurių gyventojai yra priversti gydytis savo lėšomis.  Tai lemia didžiulę nelygybę sveikatos sistemoje, mažina žmonių solidarumą, didina korupcijos paskatas. Mat kuo mažesni bendrieji sveikatos sistemos ištekliai, tuo stipriau dėl jų varžomasi įvairiais teisėtais ir neteisėtais būdais“, – teigiama pareiškime.

Čia pat minima ir socialinio draudimo sistema, kurios didelė dalis jau pateko į privačias rankas.

„Socialinio draudimo sistemoje privataus sektoriaus dalis irgi auga – privatiems pensijų fondams valstybė per šiuos metus perveda apie 225 mln. eurų, o kitais metais numatyta skirti daugiau kaip 270 mln. eurų. Pažymime, kad II pensijų pakopa yra savanoriškas draudimas ir valstybė neturėtų būti už ją atsakinga. Čia pat atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos  senjorų skurdo ir atskirties lygis yra vienas didžiausių visoje Europos Sąjungoje“, – rašoma dokumente.

Close