K. Vilkauskas Kultūros komitete pristatė Lietuvos istorinių sostinių plėtros idėją

K. Vilkauskas Kultūros komitete pristatė Lietuvos istorinių sostinių plėtros idėją

Seimo Kultūros komitete parlamentaras Kęstutis Vilkauskas kovo 3 d. pristatė senai jo brandintą Lietuvos istorinių sostinių plėtros idėją. Ši idėja kilo išnagrinėjus gerąją užsienio valstybių patirtį dėl teritorijų plėtros, visapusiškai įvertinus Trakų valstybinio istorinio miesto statuso galimybes, suradus bendras sąsajas su istorinį paveldą turinčiomis teritorijomis – istorinėmis sostinėmis.

Trakai, Senieji Trakai, Kernavė yra unikalios Lietuvos teritorijos, kuriose yra visai tautai svarbūs, brangūs, reikšmingi istorinio kultūros paveldo objektai, išskirtinis kraštovaizdis. Šias teritorijas ir jose esančius objektus gausiai lanko Lietuvos gyventojai ir užsienio turistai. Tačiau šių objektų išlaikymui ir infrastruktūros plėtrai vystyti nėra skiriamas pakankamas finansavimas. Infrastruktūros išlaikymas daugiausiai finansuojamas iš savivaldybių lėšų, nedaug investicijų skiriama iš kitų šaltinių. „Svarbu, kad teritorijose su Lietuvos istorinės sostinės statusu esantys unikalūs kultūros paveldo objektai ir gamta būtų ne vien tik išsaugoti, bet ir įveiklinti, kad jie, šiose teritorijose racionaliai išplėtojus šiuolaikinę socialinę ir inžinierinę infrastruktūrą, taptų patraukliais ir gausiai lankomais tiek Lietuvos gyventojų, tiek ir užsienio turistų“, – teigia Seimo narys K. Vilkauskas. Šios idėjos savalaikiškumą, aktualumą, svarbą, pagrindė posėdyje dalyvavę kviesti svečiai:  Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė  ir Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direktorius Ramojus Kraujelis, Trakų istorijos muziejaus direktorė Alvyga Zmejevskienė, Trakų istorinio nacionalinio parko direktorius Gintaras Abaravičius.

Kultūros komiteto pirmininkas Vytautas Juozapaitis atkreipė dėmesį, kad istorinės sostinės – mūsų Lietuvos pasididžiavimo ir kultūrinės tapatybės pasauliniame kontekste dalis, dėl to mes turime skirti joms didesnį dėmesį. ,,Kultūra nėra ir negali būti išlaikytinė. Tai mūsų garbės reikalas, ir į kultūrą reikia investuoti tam, kad gautume grąžą. Ir tai neateina per vieną dieną“, – pasakė V. Juozapaitis. Tuo pačiu komiteto pirmininkas pasiūlė apsvarstyti galimybę į šios idėjos koncepciją ir jos įgyvendinimą įtraukti Kauno ir Vilniaus miestus.

Komiteto narys Arminas Lydeka, pritaręs iniciatyvai, įdomiam ir prasmingam projektui, domėjosi dėl valstybės ir savivaldybių bendradarbiavimo ją įgyvendinant.

Diskutuojant dėl šios idėjos įgyvendinimo buvo sutarta, kad būtina vadovautis sisteminiu požiūriu matant visumą, nuoseklumą. Idėjai įgyvendinti sukurtas planas turėtų būti ne trumpalaikis – ilgos trukmės.

Komitetas, pritaręs istorinės sostinių plėtros idėjai, galutinį sprendimą priims artimiausių posėdžių metu, pasikonsultavęs su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir su kitomis atsakingomis institucijomis.

Close