Orinta Leiputė, sąrašo Nr. 4

Nr. sąraše: 5

Orinta Leiputė

Gimė 1973 m. sausio 19 d. Kaune. Mokėsi Marijampolės aukštesniosios pedagoginės muzikos mokyklos Kauno skyriuje. Taip pat studijavo Klaipėdos universitete ir 1998 metais įgijo Vaikystės pedagogės bakalauro laipsnį. 2000 metais Sporto universitete suteiktas Edukologijos magistro laipsnis, studijavo doktorantūroje. Keletą metų dirbo mokytojos pareigose Kauno „Aukuro“ ir K.Griniaus mokyklose, o nuo 1992 m. iki 2006 m. – Kauno apskrities ugdymo ir globos centre. Nuo 2006 m. iki 2012 m. dirbo Seimo narės Birutės Vėsaitės padėjėja. Nuo 2000 m. iki 2012 m. – Sporto universitete lektore. Nuo 2016 metų dirba Kauno miesto savivaldybės Mero patarėja jaunimo reikalų, kultūros, švietimo, sporto ir seniūnijų klausimais.

2007-2011 metų kadencijai išrinkta į Kauno miesto tarybą. Buvo Biudžeto ir finansų komiteto, o vėliau – Kultūros, savivaldos ir bendruomenių plėtojimo komiteto narė. 2011 metais perrinkta antrai kadencijai, dirbo Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojos pareigose. 2012 metais buvo išrinkta į Lietuvos Respublikos Seimą (2012 – 2016). Seime dirbo Švietimo, kultūros ir mokslo komitete. Dirbo įvairiose parlamentinėse komisijose, grupėse. Kartu su bendraminčiais įsteigė parlamentinę grupę „Už gyvūnų gerovę ir apsaugą“. Buvo Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nare, Seimo delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininke. 

1994 – 2008 m. buvo Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos nare, 1996 metais tapo Lietuvos socialdemokratų partijos nare ir nuo 2009 m. iki 2017 m. buvo išrenkama LSDP Kauno m. skyriaus pirmininke. Nuo 2017 metų yra Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Gintauto Palucko pavaduotoja. LSDP tarybos, prezidiumo narė. Taip pat nuo 1996 m. yra Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos narė, o nuo 2017 m. – pirmininkė.

Aktyviai dalyvauja ir kitų visuomeninių organizacijų veikloje: Kauno politikų klubo „Milda“ (Moterų iniciatyva Lietuvoje demokratijai auginti) narė, Asociacijos „Eigulių Aukuras“ narė, Visuomeninės vaikų ir jaunimo organizacijos „Lietuvos sakaliukų sąjunga“ garbės narė. Dalyvavo tarptautiniuose projektuose, skaitė pranešimus seminaruose, mokslinėse konferencijose.

Kalba anglų ir rusų kalbomis.

Pomėgiai: savanorystė, kelionės, sodininkystė, rankdarbiai, rūpinimasis beglobiais gyvūnais.

Close