Nr. sąraše: 17

Margarita Jankauskaitė

Gimiau Vilniuje 1965-ųjų pavasarį, o vasaras leidau Anykščių rajone. 1983 m. baigiau 39-ąją vidurinę mokyklą ir įstojau studijuoti dailėtyros į Vilniaus dailės institutą. Baigus mokslus teko padirbėti ir restauratore Šventų Jonų bažnyčioje, ir referente Lietuvos dailininkų sąjungoje. Vėliau dėsčiau keliose aukštosiose mokyklose (VU, VDU, VDA, EHU). 2002 m. įgijau humanitarinių mokslų daktarės laipsnį ir neužilgo pradėjau dirbti Lygių galimybių plėtros centre. Jau daugiau nei 15 metų kartu su kolegėmis įgyvendiname europinius ir nacionalinius projektus, kurių tikslas mažinti diskriminaciją, smurtą prieš moteris, keisti stereotipus ir stiprinti lyčių pusiausvyrą visuomenėje. Plačiau su šia veikla galima susipažinti www.gap.lt. Didžiuojuosi kas 2011 m. JAV ambasada man įteikė Drąsios motersapdovanojimą už darbą lyčių lygybės srityje ir ginant LGBT žmonių teises. 2012 m. buvau pristatyta Europos lyčių lygybės instituto kalendoriujeMoterys įkvepiančios Europą, o 2014 m. pelniau Nacionalinį lygybės ir įvairovės apdovanojimąlyčių lygybės srityje. Džiaugiuosi galėdama prisidėti prie iniciatyvų, kurios skatina darnesnės ir solidaresnės visuomenės kūrimą.

Close