Socialdemokratai ragina valdančiuosius realiai padėti šeimoms – pasiūlė įgyvendinti dešimt idėjų

Socialdemokratai ragina valdančiuosius realiai padėti šeimoms – pasiūlė įgyvendinti dešimt idėjų

Socialdemokratai raginą Seimą, valdančiąją koaliciją ir Vyriausybę patvirtinti ir įgyvendinti bent dešimt paramos šeimai priemonių. Tarp siūlymų – didinti universalias išmokas gimus vaikui, vaiko pinigus, taip pat įtvirtinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kaip kiekvieno vaiko teisę. Partija siūlo įteisinti ir papildomą poilsio dieną per mėnesį šeimoms, auginantiems ir vieną vaiką. Apie tai skelbiama opozicinės Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) suvažiavime priimtoje rezoliucijoje dėl garantijų šeimai. Socialdemokratai pabrėžia, kad „dabartinės šeimos politikos priemonės nėra pakankamos ir nesugeba įveikti struktūrinių ekonominių, socialinių ir psichologinių problemų, kurios yra pagrindinis kliuvinys žmonėms turėti tiek vaikų, kiek jie galbūt norėtų turėti“. Partijos suvažiavimas paragino Vyriausybę parengti priemonių planą Europos vaiko garantijų ...

Close