J. Sabatauskas teisus – Aplinkos ministro draudimas įvežti naudotus automobilius pažeidė Konstituciją

J. Sabatauskas teisus – Aplinkos ministro draudimas įvežti naudotus automobilius pažeidė Konstituciją

Lietuvos vyriausias administracinis teismas pripažino, kad Aplinkos ministro įsakymas, uždraudęs Lietuvoje eksploatuoti kai kuriuos į Lietuvą atgabenamus naudotus automobilius ir motociklus, prieštarauja Konstitucijai, kurioje pasakyta, kad nuosavybė neliečiama, nuosavybės  ir ūkinės veiklos teises saugo įstatymai. Dėl neteisėto ministro K. Navicko įsakymo į teismą kreipėsi Seimo narys socialdemokratas Julius Sabatauskas. Įsakymas įsigaliojo nuo 2017 metų liepos 1 dienos. Pagal jį kai kurie į Lietuvą įvežami naudoti automobiliai ir motociklai  buvo pripažįstami netinkamais eksploatuoti, praktiškai, naikintini. „Dėl neteisėto ministro įsakymo nukentėjo tūkstančiai Lietuvos žmonių, kurie patyrė finansinę žalą. Įsigaliojus šiam įstatymui Lietuvos piliečių turtas  buvo praktiškai nurašytas į atliekas. Klausimas, kas dabar atlygins nuostolius tiems žmonėms, kurių autom ...

Socialdemokratai kelia klausimą dėl apkaltos R. Karbauskiui

Socialdemokratai kelia klausimą dėl apkaltos R. Karbauskiui

Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai nustačius, kad Seimo narys Ramūnas Karbauskis 5 kartą pažeidžia Viešų ir privačių interesų derinimo įstatymą – Seimo socialdemokratų partijos frakcija kelia klausimą dėl apkaltos R. Karbauskiui. „Tariamės su kitais Seimo nariais, opozicijos frakcijų vadovais dėl bendros pozicijos. Juk jeigu vieną kartą nedeklaruotų – galima suprasti – gal pamiršo, neapsižiūrėjo. O dabar, kai žiniasklaida pakedena R. Karbauskio turtų reikalus, tuomet pavėluotai deklaruojama. Ramūnui Karbauskiui tai jau tapo sistema, o galbūt piktybiškai vengia deklaruoti interesus. Kam tuomet tas įstatymas, jeigu parlamentaras demonstratyviai jį ignoruoja?“ – sako Seimo socialdemokratų partijos frakcijos seniūnas Juozas Olekas. VTEK tyrimo duomenys rodo, kad politikas VPIDVTĮ numatyta tvarka per 30 kalendorinių dienų terminą nedeklaravo keturių sandorių. Du ...

D. Šakalienė: „Abortų draudimo propaguotojai meluoja“

D. Šakalienė: „Abortų draudimo propaguotojai meluoja“

Nuo 2005 metų Lietuvoje periodiškai mėginama uždrausti abortus motyvuojant siekiu sumažinti jų skaičių, nors kaip rodo kitų šalių praktika, abortų draudimas turi atvirkštinį efektą. Lietuvoje nuo Nepriklausomybės atgavimo abortų skaičius sumažėjo 9 kartus – 1991 m. buvo atlikta 40765 nėštumo nutraukimų (moters sprendimu ir dėl medicininių indikacijų), 2000 m. – 16259, 2016 m – 4502 . Toks mažėjimas siejamas su informacijos apie nėštumo prevenciją sklaida, kontracepcijos naudojimu, kylančiu pragyvenimo lygiu, smurto prieš moteris mažinimu. Šiandien Seime vykusioje spaudos konferencijoje, skirtoje abortų draudimo pasekmėms apžvelgti ir moterų teisei į pasirinkimą užtikrinti, viena iš spaudos konferencijos iniciatorių, Seimo narė, Moterų parlamentinės grupės vicepirmininkė, socialdemokratė Dovilė Šakalienė sakė: „Abortas niekada nėra džiaugsmingas pasirinkimas, tačia ...

J. Sabatauskas: „Jeigu bus komisija dėl „tulpių“ – galėčiau jai liudyti“

J. Sabatauskas: „Jeigu bus komisija dėl „tulpių“ – galėčiau jai liudyti“

Žiniasklaidoje paviešinti elektroninio susirašinėjimo tarp buvusio Seimo nario ir Lietuvos Prezidentės epizodai palietė ir kai kuriuos socialdemokratus, konkrečiai – Julių Sabatauską.  Jie susieti su Generalinio prokuroro skyrimo istorija. „Turiu pasisakyti dėl mano kartu su Seimo nariais S. Šedbaru ir V. Gailiumi inicijuoto įstatymo projekto, jog Generalinio prokuroro kandidatūrą parenka ne LR Prezidentas, o Vyriausybė. Seimas pritaria, o Prezidentas skiria,“ – Spaudos konferencijoje Seime pareiškė socialdemokratas Julius Sabatauskas. Tuo tarpu iš pašto tulpės@lrpk.lt paviešintuose laiškuose rašoma: „Atrodo, kad Sabatauskas pats nori tapti GP arba gauti kokį nors postą...“, „Sabatauskas pats postų nori, norėjo būti ministru, tai dabar kerštauja. Gerai, kad pradedate kritikuoti valdančiuosius“. „Būdamas socialdemokratu, laikausi pozicijos, jog Lietuva turi būti p ...

Greitas žvilgsnis į Europos Parlamentą: ES biudžetas po   2020 m. ir Belgijos premjero nuomonė dėl ES ateities

Greitas žvilgsnis į Europos Parlamentą: ES biudžetas po 2020 m. ir Belgijos premjero nuomonė dėl ES ateities

Gegužės 2-3 dienomis Briuselyje vyko mini sesija, kurios metu buvo pateiktas 2021-2027 metų ES biudžeto projektas, o Parlamente viešėjo Belgijos premjeras. Komisija Europos Parlamentui pateikė neabejotinai svarbiausią dokumentą – ilgalaikio 2021–2027 m. biudžeto projektą. Siūloma padidinti valstybių įnašus į biudžetą, o lėšas naudoti racionaliau bei lanksčiau. Sveikintina, kad Europos Komisija planuoja įvesti naujus pajamų šaltinius ilgalaikiam ES biudžetui. Kritiškai vertinu pasiūlymą sumažinti paramą žemės ūkiui ir sanglaudai. Apskritai, Europos Komisijos pasiūlymas juda tinkama linkme, nors ir nėra toks ambicingas kaip tikėjosi Europos Parlamentas. Puiku, jog padidinta parama moksliniams tyrimams, išorės sienų apsaugai, migracijai, jaunimui, gynybai ir saugumui. Pritariu, Komisijos siūlymui dvigubai didinti „Erasmus+“ programos finansavimą, tačiau reikėtų ras ...

Prieškario problemos aktualios ir neišspręstos iki šiandien

Prieškario problemos aktualios ir neišspręstos iki šiandien

Savaitgalį aktyvios socialdemokratės rinkosi į Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos ataskaitinę konferenciją Kaune. Profesorės Virginijos Jurėnienės pranešimas "Socialdemokračių indėlis į visuomenės kaitą: istorinė retrospektyva" konferencijos dalyves nukėlė į prieškario Lietuvą. To meto iškilios socialdemokratės inicijavo daug pažangių procesų: pradėtos diskusijos apie edukaciją, lygias teises, politines teises, darbo santykius, moterų organizuotumo ir sąmoningumo didinimą, aktyvų visuomenės požiūrio į moterį keitimą, drąsą ir ryžtą ginant savo teises, inicijuoti svarbūs įstatymai. Konferencijos metu LSDMS pirmininkė Orinta Leiputė pristatė tarybos ataskaitą, o su LSDMS 100-mečio idėjos projektu supažindino Tauragės apskrities koordinatorė Nijolė Meilutienė, vyko diskusijos. LSDMS šiuo metu vienija 49 klubus, per metus įsikūrė du nauji klubai ir keletas atn ...

Socialdemokratų frakcija Seime didėja

Socialdemokratų frakcija Seime didėja

Seimo narys Linas Balsys, anksčiau priklausęs Mišriai seimo narių grupei, pateikė prašymą prisijungti prie Seimo socialdemokratų partijos frakcijos. Frakcijos posėdyje buvo pritarta, kad L. Balsys taptų 8-uoju LSDP frakcijos nariu. „Džiaugiamės tokiu kolegos Lino apsisprendimu, jis tikrai turi daug kompetencijos aplinkos apsaugos srityje, kur dabar prisikaupę ypač daug spręstinų problemų,“ – sako LSDP frakcijos seniūnas Juozas Olekas. Partijos pirmininkas Gintautas Paluckas taip pat sveikina tokį Seimo nario Lino Balsio apsisprendimą. „Mes augame. Lino vertybės persidengia su socialdemokratinėmis vertybėmis, todėl frakcijoje bus galima nuveikti daugiau.“ ...

Close