VšĮ Solidarumo institutas – Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) įsteigtas analitinis centras.

 

Solidarumo institutas

(English text see below)

Įgyvendindamas savo veiklą, Solidarumo institutas, stebi ir analizuoja vykdomą nacionalinę, regioninę, Europos Sąjungos šalių politiką aktualiais politiniais, ekonominiais ir socialiniais klausimais. Prisideda prie demokratijos, teisės viršenybės, pagarbos žmogaus teisėms, aktyvios visuomenės kūrimo. Planuoja ir rengia įvairaus masto pilietines akcijas, diskusijas, įvairius susitikimus su politikais, ekspertais, suinteresuotomis visuomenės grupėmis ir kitus renginius. Įgyvendina informacinę sklaidą, vykdo apklausas. Plėtoja bendradarbiavimą su tarptautiniais partneriais, pirmiausia su kitomis įstaigomis ir fondais, vykdančiomis panašias funkcijas.

2023 m. birželio 2 d. Solidarumo institutas oficialiai įregistruotas. Tų pačių metų birželio 19 d. priimtas į Europos pažangiųjų tyrimų fondo, vienijančio virš septyniasdešimt Europos šalių socialdemokratinių analitinių centrų, tinklą stebėtojo nario teisėmis.

VšĮ Solidarumo instituto vadovas – dr. Liutauras Gudžinskas.

Kontaktai:

Radvilaitės g. 1, Vilnius, LT-01124;

Įmonės kodas: 124110246.

Institute for Solidarity

Institute for Solidarity is a think-tank founded by the Lithuanian Social Democratic Party.

Institute for Solidarity observes and analyses policies on relevant political, economic, and social issues at local, national, European, and international levels. It contributes to fostering democracy, rule of law, respect for human rights, and vibrant civil society. It plans and organizes various civil actions, discussions, meetings with politicians, experts, interest groups, as well as other related events. It also implements public information campaigns, conducts public surveys, and develops cooperation with international partners, foremost with other institutions and foundations performing similar duties.

On 2nd of June 2023, Institute for Solidarity was legally registered. On 19th of June 2023, it was accepted to the family of the Foundation for European Progressive Studies uniting more than 70 social democratic and progressive think-tanks from various European countries.

Contacts:

Radvilaitės str. 1, Vilnius, LT-01124;

Legal code: 124110246;

Naujienos | News

Close