Vytenis Andriukaitis. Suvienyti vėliavos

Vytenis Andriukaitis. Suvienyti vėliavos

Vasario 16-ąją Lietuva pasipuoš trispalvėmis. Plazdės jos visur: Vilniaus senamiestyje, užpustytuose Lietuvos pakraščiuose, užsienyje. Vėliavos nepaisys nei vėjų krypčių, nei COVID diktato.

Iš patirties žinau vėliavos bendrystės jausmą. Trispalvė tarsi tiltas, nepaisantis hierarchijų, lyčių, politinių pažiūrų skirtumų.

Su vėliava nesi vienišas. Visada jauti trispalvės brolius ir seseris, gyvenančius Lietuvoje ir užjūriuose. Gyvus ir mirusius, paaukojusius gyvybes ant Tėvynės aukuro. Regis, jos akivaizdoje praregi neregiai ir prabyla nebyliai.

Iškėlęs vėliavą jautiesi kitaip. Ji moko dorybių.

Apie trispalvę pirmą kartą sužinojau prie Laptevų jūros, kur gyvenome. Iš tremtyje gyvenusių tėvų žinau, kaip mažutis audeklas padėdavo ištverti badą, iškęsti speigą, sovietinių saugumiečių tardymus. Trispalvė visą laiką kabėjo ant sienos mūsų bute Kaune, ją mačiau Paberžėje, pats ją kėliau, kai tai buvo draudžiama.

Vėliava nuramina, įkvepia ir suteikia ryžto. Tai ne kartą demonstravo sportininkai, kurie, svajodami apie nugalėtojo privilegiją apibėgti garbės ratą stadione arba sporto aikštėje apsigobus savo šalies vėliava, įveikdavo tvirčiausius varžovus.

Galimybė pasauliui pristatyti gimtąją šalį suteikia sparnus. Jaučiau tai, dirbdamas Europos komisaru. Trispalvė puošė mano kabinetą Briuselyje. Organizuodavau Vasario 16-osios minėjimus Europos Komisijoje ir sulaukdavau daug svečių.

Turiu ir savo vėliavą, kurią susikūriau studijų metais. Apie ją kalbėjau penktadienį bendraudamas su Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos antrokais. Mano vėliava simbolizuoja žemę, visatą, o H raidė - humanizmą.

Savo sukurtą vėliavą laikau ant darbo stalo. Ji gelbsti, kai kas nors bando paneigti humanizmą ir demokratiją.

Vasario 16-ąją, kovo 11-ąją, liepos 6-ąją, kai Lietuva pasidabina trispalvėmis, jaučiu mūsų vienybę. Kartu prisimenu Justino Marcinkevičiaus žodžius: „Atrodo, kad lig šiolei per lietų, vėją, sniegą visi mes tartum broliai po ta skara užmiegam“.

Stovėdami po ta vėliavos skara, išsaugokime vienybę sau ir mūsų vaikams.

Su vasario 16-ąja!

Susiję straipsniai

Close