Vilija Blinkevičiūtė. EP perspėjo Londoną: „Brexit“ – ne žaidimas žymėtomis kortomis

Vilija Blinkevičiūtė. EP perspėjo Londoną: „Brexit“ – ne žaidimas žymėtomis kortomis

Lietuvos Respublikos piliečiams, gyvenantiems ir dirbantiems Jungtinėje Karalystėje (JK), taip pat ketinantiems ten gyventi ir dirbti, reiktų pasakyti atvirai ir sąžiningai: kol kas nėra aišku, kokios jų teisės ir kaip jos bus užtikrintos po „Brexit“, ateityje. Didžiąja dalimi tai lems Londono sprendimai.

Šio mėnesio pabaigoje, jei neįvyks nenumatytų politinių drebėjimų, JK pradės išstojimo iš ES procesą. Iki metų pabaigos vyks pereinamasis, dar vienų derybų laikotarpis. Esama pagrįsto nerimo dėl JK veiksmų ir piliečių teisių užtikrinimo, kai šis pereinamasis laikotarpis baigsis.

Kaip konkrečiai bus įgyvendintas jau pasiektas susitarimas tarp JK ir ES, kuriame numatyta piliečių (ir jų šeimų narių) teisių apsauga? Susitarime viskas gražu. Teoriškai. O kaip šios nuostatos bus įgyvendinamos praktiškai? Kaip, pavyzdžiui, JK veiks Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo sistema? Ar ji bus skaidri, visiems suprantama? Kaip tiksliai susitarimo nuostatos bus perkeltos į JK įstatymus?

Apskritai, apie kokius piliečius kalbam? Mažų mažiausiai apie 3,2 milijono ES valstybių piliečių, dabar gyvenančių JK, ir 1,2 milijono JK piliečių, gyvenančių ES valstybėse.

 

Priimta rezoliucija yra ir įpareigojimas Europos Komisijai, ES valstybių vadovams bei derybininkams nesitraukti nuo pamatinių ES principų, užtikrinant ir JK, ir ES piliečių teises.

 

Apie kokias teises kalbam? Kalbam apie tai, pirmiausia, kad ES piliečiai, gyvenantys ir dirbantys JK, turėtų tokias pat teises ir galimybes, kaip ir britai. Kad nebūtų diskriminacijos atvykstant, gaunant socialinę paramą, įsidarbinant ir dirbant, mokantis, gaunant ligos, motinystės, vaiko ir nedarbo išmokas ir t. t.

Neseniai JK vyriausybė pareiškė norinti panaikinti judėjimo laisvę, kuri leisdavo ES piliečiams gyventi Didžiojoje Britanijoje, o JK piliečiams – lengvai persikelti į ES valstybes. Akivaizdus įrodymas, kad JK vyriausybė pradeda gręžtis nuo anksčiau prisiimtų įsipareigojimų JK gyvenantiems ES piliečiams.

Europos Parlamentas negalėjo nereaguoti. Paskutinėje sesijoje priimta rezoliucija dėl piliečių teisių įgyvendinimo po JK išstojimo iš ES.

Ši rezoliucija yra tiesioginis perspėjimas Londonui: neatimti iš ES piliečių teisių gyventi ir dirbti Didžiojoje Britanijoje, nesiimti skubotų sprendimų pereinamuoju laikotarpiu ir jam pasibaigus. Taip pat laikytis jau pasiektų susitarimų dėl piliečių teisių, tuos susitarimus tiksliai perkelti į JK įstatymus.

 

Apskritai, apie kokius piliečius kalbam? Mažų mažiausiai apie 3,2 milijono ES valstybių piliečių, dabar gyvenančių JK, ir 1,2 milijono JK piliečių, gyvenančių ES valstybėse.

 

Rezoliucijoje reiškiamas susirūpinimas dėl JK gyvenančių ES piliečių, kurie iki 2021 m. birželio 30 d. nepateiks paraiškos dėl nuolatinio gyventojo statuso. Paraginome britų vyriausybę aiškiai nurodyti, ką ji laiko „pagrįstomis priežastimis“ pateikti prašymą po šio termino. Neramu ir dėl ribotų galimybių ES piliečiams pateikti tokį prašymą. Papildomo aiškumo suteiktų dokumentas, įrodantis ES piliečio teisę gyventi šalyje po pereinamojo laikotarpio. Toks dokumentas apsaugotų ES piliečius nuo galimos diskriminacijos darbe ar nuomojantis būstą.

Kyla klausimų ir dėl numatytos JK institucijos, kuri prižiūrės susitarimo įgyvendinimą. Ar ji bus nepriklausoma ir gebės tinkamai veikti? Naudingiau būtų šiam tikslui sukurti bendrą Europos Parlamento ir JK parlamento struktūrą.

Priimta rezoliucija yra ir įpareigojimas Europos Komisijai, ES valstybių vadovams bei derybininkams nesitraukti nuo pamatinių ES principų, užtikrinant ir JK, ir ES piliečių teises. Tai yra pozicija, kuri reiškia, kad derybose prioritetas būtų teikiamas piliečių teisėms ir laisvam žmonių judėjimui, o ne ekonominiams, prekybiniams reikalams.

Europos Parlamentas pasiuntė labai aiškią žinią Didžiosios Britanijos ministrui pirmininkui Borisui Johnsonui: be laisvo žmonių judėjimo negali būti nė kalbos apie laisvą prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimą. Norite laisvai naudotis ES rinka, užtikrinkite ES piliečių teises JK.

Europos Parlamentas labai aiškiai pareiškė: „Brexit“ – ne žaidimas žymėtomis kortomis, siekiant vienpusės naudos. Tai procesas, kuris lemia milijonų žmonių gyvenimus ir JK, ir ES.

Susiję straipsniai

Close