V. Blinkevičiūtės sveikinimas Valstybės atkūrimo dienos proga

V. Blinkevičiūtės sveikinimas Valstybės atkūrimo dienos proga

Mielieji,

turime tris valstybės gimimo dienas: Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją ir Liepos 6-ąją.

Šiandien švenčiame vieną iš jų.

Didžiuokimės Lietuva, pasveikinkime vienas kitą ir savo valstybę. Būkime vieningi ir susitelkę. Stiprinkime Lietuvą savo darbais.

Džiaugiuosi, kad kairieji demokratai yra reikšmingai prisidėję prie 1918 m. mūsų šalies nepriklausomybės atkūrimo ir įtvirtinimo. Pagerbkime juos: S. Kairį, M. Biržišką, S. Narutavičių, J. Vileišį.

Ir prisiminkime, kad socialdemokratai, įsikūrę 1896 m., buvo pirmieji, kurie iškėlė nepriklausomos ir demokratinės Lietuvos siekį.

Sveikinu visus su švente, su dar vienu Lietuvos gimtadieniu!

Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkė

Vilija Blinkevičiūtė

Close