Socialdemokratai atsinaujino. Ką tai reiškia?

Socialdemokratai atsinaujino. Ką tai reiškia?

2017 m. pradėjome ir įgyvendinome 5 žingsnių LSDP pokyčio programą. Šiandien matome naują LSDP, kuri prisiima atsakomybę už savo veiksmus, aiškiai deklaruoja savo idėjines nuostatas ir įsipareigoja jų laikytis. Tampame atvira ir skaidria organizacija, kurios elgesio kultūra ir principai yra apibrėžti, be jokių dviprasmybių. Lietuvos socialdemokratų partija – tai programinė partija. Ne interesų, ne susitarimų, ne intrigų, o būtent programinė partija, kurioje laikomasi visiems žinomų, sutartų principų. Išsamiau apie viską – čia: https://www.lsdp.lt/keiciames/

Close