Kokios istorinės asmenybės socialdemokratams svarbiausios?

Kokios istorinės asmenybės socialdemokratams svarbiausios?

Visų pirma, didieji tarpukario Lietuvos kairieji demokratai – Vasario 16-osios akto signatarai S. Kairys, M. Biržiška, S. Narutavičius, J. Vileišis, prezidentas K. Grinius ir ministras pirmininkas M. Sleževičius.

Įkvėpimo semiamės ir iš tokių asmenybių kaip G. Petkevičaitė-Bitė, F. Bortkevičienė, L. Purėnienė ir J. Griniuvienė, kurios nepailsdamos kovojo dėl šalies laisvės ir demokratijos bei telkė politinę valią įtvirtinti lygias vyrų ir moterų teises.

Close