Ar partijos nariai buriasi į grupes pagal interesų sritis?

Ar partijos nariai buriasi į grupes pagal interesų sritis?

Taip, partijoje veikia skirtingų veiklos sričių nuolatiniai komitetai (visus juos rasi čia: https://www.lsdp.lt/struktura-ir-kontaktai/nuolatiniai-komitetai/), veikia Socialdemokračių moterų ir Socialdemokratinio jaunimo organizacijos.

Close