Ar partijoje reikia mokėti nario mokestį?

Ar partijoje reikia mokėti nario mokestį?

Taip. Kaip numato Statutas, LSDP narys moka ne mažiau 1 proc. savo pajamų, atskaičius mokesčius. Pensininkai, neturintys kitų pajamų, išskyrus pensiją, moka 1 euro mokestį per mėnesį, o gaunantys ir kitas pajamas – 1 proc. nuo savo pajamų (įskaitant pensiją) atskaičius mokesčius. Nario mokestis mokamas paprastai kas mėnesį, bet nerečiau kaip kartą per ketvirtį. Partijos nariai, dėl objektyvių priežasčių negalintys mokėti nustatyto dydžio nario mokesčio, skyriaus prezidiumui (tarybai) nutarus, moka ne mažesnį kaip 0,3 Euro mokestį per mėnesį.

Close