Tomas Bičiūnas. Naujas Pedagogų karjeros modelis, arba kaip mokytoją išvyti iš darbo

Tomas Bičiūnas. Naujas Pedagogų karjeros modelis, arba kaip mokytoją išvyti iš darbo

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė naują Pedagogų karjeros modelio projektą. Planuojama, kad naujoji mokytojų kvalifikacijos kėlimo tvarka įsigalios 2024 m. ir pakeis 2008 metais patvirtintą, tačiau nuolat po truputį keičiamą ir morališkai pasenusią tvarką. Vos dienos šviesą išvydęs ministerijos paruoštas kvalifikacijos kėlimo projektas susilaukė neigiamų vertimų ir kritikos. Maža to, jis iš esmės neatitinka kai kurių, parlamentinių partijų vadovų pasirašyto, Susitarimo dėl Lietuvos švietimo politikos nuostatų (toliau - Susitarimas).

Naujame modelyje numatyta, kad neliks mokytojo metodininko kvalifikacijos, bet atsiras patyrusio mokytojo sąvoka. Mokytojo eksperto kvalifikacija liks, tačiau savo žinias ir kompetencijas mokytojai ekspertai turės iš naujo įrodinėti kas 5 metus. Daugiausia kritikos naujajam mokytojo karjeros modeliui tenka dėl nustatytų procentinių ribojimų, pagal kuriuos nustatomos kvalifikuotų mokytojų lubos savivaldybėse.

Projekte numatyta, kad savivaldybėje patyrusių mokytojų skaičius negalės būti didesnis nei 30 proc., o ekspertų – ne daugiau nei 3 proc. nuo visų mokytojų skaičiaus. Susitarime dėl Lietuvos švietimo politikos kalbama apie naują, kaimo bei miesto vaikams prieinamą bendrojo ugdymo kokybės standartą, tačiau aukštesnės kvalifikacijos mokytojų skaičiaus savivaldybėje ribojimas to tikrai neužtikrins.

Maža to, aukštesnės kategorijos specialistų bendro skaičiaus ribojimas savivaldybėse gali turėti įtakos subjektyviam jų paskirstymui savivaldybės kaimo ir miesto mokyklose. Neatmestina tikimybė, kad aukštesnės kvalifikacijos mokytojai bus telkiami kitoje, prieštaringai visuomenės vertinamoje „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje.

Partijų vadovų pasirašytame Susitarime sakoma, kad mokytojų kvalifikacinės kategorijos bus susietos su mokytojų veiklos vertinimu ir aukštojo mokslo kvalifikaciniais bei mokslo laipsniais, tačiau naujame Pedagogų karjeros modelio projekte ryšys tarp aukštojo mokslo kvalifikacinių laipsnių ir mokytojų kvalifikacinių kategorijų nerastas. Tiesa, Susitarime tai numatyta pasiekti iki 2027 metų, tad bent teorinė galimybė įgyvendinti šį uždavinį yra.

Nors Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai nuolatos kalba apie būtinybę bendrauti su švietimo bendruomene, profesinėmis sąjungomis, dažniausiai nauji projektai pastaboms pateikiami tik juos sukūrus. Taip nutiko ir su naujuoju Pedagogų karjeros modeliu. Neabejoju, jei į jo kūrimą būtų įtraukta bendruomenė, profesinės sąjungos, tokio ažiotažo tikrai nebūtų kilę, nes toks projektas, koks paruoštas dabar, tiesiog niekada net nebūtų pasirodęs.

Stebina ne tik pats „iš galios“ pozicijų paruoštas dokumentas, tačiau ir ministerijos atstovų komentarai apie jį. Dažnai susidaro įspūdis, kad ministerijos vadovai gyvena kitoje realybėje ir, tarkime, kalbėdami apie būtinybę mokytojams ekspertams kas 5 metus iš naujo įrodinėti savo kompetencijas, sako nematantys nieko blogo, jei savo savivaldybėje nepatekę tarp 3 procentų mokytojų ekspertų, pastarieji galės dalyvauti konkursuose kitose, gretimose savivaldybėse.

Tokia, su realybe prasilenkianti vizija apskritai gali lemti, kad mokytojai mes darbą mokykloje ir jį rinksis kitoje srityje. Ministerijos atstovai įsivaizduoja, kad mokytojas naujam 5 metų ciklui kraustysis į kitą savivaldybę? Ar kasdien iš varganos mokytojo algos savo transportu važinės į kitą rajoną?

Kiekvienas planuojame ir projektuojame savo karjerą. Tą daro ir mokytojai, tačiau pasaulinės mokytojų trūkumo tendencijos fone, projektuodami savo karjerą, dėl neaiškių perspektyvų, jie tiesiog nesirinks darbo mokykloje. Jei ministerijos atstovai mano, jog šalies rajonuose verda konkurencija dėl mokytojo darbo, tai reikėtų juos sugrąžinti į realybę ir priminti, kad jau dabar nemažoje dalyje mokyklų mokytojų trūksta.

Trūkstant adekvataus situacijos supratimo ir vertinimo, norisi tokį patį karjeros modelį pasiūlyti ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos specialistams. Kas penkeri metai atliekama ministerijos darbuotojų atestacija ir konkursinis vertinimas visus greit sugrąžintų į realybę.

Susiję straipsniai

Close