Svetlana Grigorian. Sporto bendruomenė – už borto. Kas mes gelbėjimo ratą?

Svetlana Grigorian. Sporto bendruomenė – už borto. Kas mes gelbėjimo ratą?

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija naujus metus pradėjo nuo siurprizo šalies sporto bendruomenei: ministerijos valdininkai paruošė Sporto įstatymo pataisų projektą, kuriuo iš esmės keisis sporto finansavimo tvarka.

Pagrindinis sporto rėmimo fondo tikslas - didinti Lietuvos gyventojų fizinį aktyvumą, o to fondas siekė skirstydamas fondo lėšas projektams, susijusiems su sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu, sporto renginių organizavimu, kvalifikacijos tobulinimu, fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą bei esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu.

Tiek Sporto rėmimo fondas, tiek prieš tai tas pačias projektinių pinigų dalybas vykdęs Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas susilaukdavo daug kritikos už neskaidrų lėšų skirstymą. Buvo net iniciatyvų dėl neskaidrios veiklos kreiptis į prokuratūrą, o antikorupcinį vertinimą, ir ne kartą, atliko Specialiųjų tyrimų tarnyba.

Atsižvelgiant į tarnybų bei ekspertų rekomendacijas ir buvo priimtas sprendimas keisti nusistovėjusią tvarką, tačiau kol kas neaišku, ar naujasis projektas atlieps visų lūkesčius ir sporto finansavimas bus skaidresnis.

Nauju įstatymo pataisų projektu bus siekiama sportui skirtų lėšų skirstymą iš Sporto rėmimo fondo perduoti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Tai reiškia, kad sportui skirtas lėšas skirstys ministerija, o galutinį žodį, po ekspertų vertinimo, savo parašu tars ministrė. Taip pat ministrė su ekspertais nustatinės ir sporto finansavimo kryptis, prioritetus ir kriterijus, o lėšų, kasmet skiriamų sportui dydį tvirtins Seimas, priimdamas šalies biudžetą.

Iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo puikiai, išskyrus tai, jog iš sporto lėšų skirstymo eliminuota sporto bendruomenė. Tiesą pasakius, šios įstatymo pataisos ir atsirado su tikslu finansavimą padaryti maksimaliai skaidrų, o procese  dalyvaujant suinteresuotoms sporto bendruomenėms, to padaryti nepavykdavo.

Jau esu ne kartą pasisakiusi apie neskaidrų sportui skirtų lėšų skirstymą, kuomet bendruomenių atstovai vertindavo savo projektus, ar balsuodavo už savo projektų finansavimą. Pinigų gaudavo projektai vertinime surinkę mažiau balų nei kiti ar net tie, kuriuose nesuformuluoti siekiami tikslai. Naujos Sporto įstatymo pataisos užkirs tam kelią, tačiau visiškai ignoruoti ir iš proceso pašalinti sporto bendruomenės negalima.

Būtina rasti formą, kaip sprendžiant sporto klausimus nepalikti sporto bendruomenės nuošalyje.

Sporto bendruomenė kritikuoja naujai ruošiamą finansavimo tvarką ir skundžiasi didele skuba. Federacijų atstovai nerimauja, kad jų siūlymai bus neišgirsti, nes tam tiesiog nebus skiriama laiko. Naują įstatymo pataisų projektą norima svarstyti jau šio pavasario Seimo sesijoje. Džiugu, kad sportas tampa prioritetu, tačiau ignoruoti sporto federacijų nevalia.

Būtina rasti formą, kaip sprendžiant sporto klausimus nepalikti sporto bendruomenės nuošalyje. Tegul ir be teisės dalyvauti tiesioginiame lėšų skirstyme, tačiau su ekspertiniu vertinimu ir pasiūlymais. Sporto bendruomenė galėtų ir turėtų būti įtraukta į patariamąją sporto finansavimo tarybą prie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.

Jei prie ŠMSM jau bent pusmetį būtų veikusi tokia patariamoji, iš sporto bendruomenių sudaryta taryba, greičiausiai nebūtų nutikę ir taip, kad sporto bendruomenėms paskirti 16 milijonų eurų, adresato nepasiekė. Konstituciniam teismui išaiškinus, kad Sporto rėmimo fondo formavimo principai prieštarauja šalies Konstitucijai, sporto bendruomenių projektams jau skirti pinigai, nukeliavo ne į projektines sąskaitas, o buvo grąžinti į šalies biudžetą.

Neabejoju, patariamoji taryba būtų padariusi viską, kad nepriklausomai nuo tarpuvaldžio laikotarpio, besikeičiančios politinės šalies vadovybės, valdininkų nekompetencijos ar kitų priežasčių, būtų rasti sprendimai, kuriais sporto bendruomenėms skirti pinigai būtų išsaugoti.

Ekspertinių įžvalgų ir vertinimų galima gauti ir iš Nacionalinės sporto tarybos, tačiau pastarosios pagrindiniai uždaviniai – teikti patarimus Seimui, Vyriausybei ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai dėl valstybės politikos sporto srityje formavimo ir įgyvendinimo bei svarstyti sporto politikos strateginius tikslus bei spręsti kitus sporto sričių plėtros klausimus, o, beje, ir šios tarybos sudėtyje – beveik pusė atstovų iš ministerijų ar kitų valstybinių institucijų.

Labai tikiuosi, kad svarstant naują Sporto įstatymo pataisų projektą, vietos jame atras ir pasiūlymas steigti patariamąją sporto bendruomenės tarybą prie ministerijos, kuri ŠMSM vadovams galės oficialiai pateikti savo siūlymus, vertinimus ir patarimus. Žinoma, jei tik tų patarimų kam reikia.

Susiję straipsniai

Close