Svetlana Grigorian. Moterų solidarumas

Svetlana Grigorian. Moterų solidarumas

Su Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja Orinta Leipute komentaru apie moterų teises ir nelygias vyrų ir moterų galimybes, kreipėmės į Lietuvos moteris ir paraginome pačioms aktyviau imtis iniciatyvos sprendžiant vyrų ir moterų atlyginimų skirtumų bei skurdo klausimų keliamas problemas.

Kaip ir buvo galima tikėtis, sulaukėme ne tik teigiamų, tačiau ir neigiamų atsiliepimų apie vyrų ir moterų lygių galimybių problematiką. Nestebina, kuomet lygių galimybių klausimas didžiausią erzelį kelia konservatyviems vyresnio amžiaus vyrams, kurie įpratę matyti moterį prižiūrinčią namus ir auginančią vaikus.

Labiau nustebino, o gal net nuliūdino, kai kurių moterų komentarai, kuriais jos išreiškė palaikymą savo vyrams ir pasisakė prieš lygias vyrų ir moterų galimybes. Esą moterys ir vyrai apskritai yra skirtingi, todėl neturėtų užsiimti tomis pačiomis veiklomis kaip vyrai.

Tokią poziciją prieš daugiau nei šimtą metų palaikė ir moterys, kurios prieštaravo, kad moterims apskritai būtų suteikta teisė balsuoti. Įsitikinusios, kad moters vieta virtuvėje, jos net viešai abejojo moterų galimybėmis suprasti viešąją politiką, net nekalbant apie balsavimą. O Vokietijoje net išpopuliarėjo 3K šūkis: kinder, kuche, kirche (vaikai, virtuvė, bažnyčia), neva, apibendrinantis moterų veiklos galimybes.

Labiau nustebino, o gal net nuliūdino, kai kurių moterų komentarai, kuriais jos išreiškė palaikymą savo vyrams ir pasisakė prieš lygias vyrų ir moterų galimybes.

Džiaugiuosi, jog ši tamsa 1918 m. buvo įveikta ir Lietuvoje moterims suteikta teisė balsuoti. Dar daugiau, mažai kam žinoma, tačiau pirmą kartą moteris, tiksliau, iš karto net dvi, Lietuvos Respublikos prezidento posto siekė dar 1926 m. Ko nepavyko padaryti joms, su kaupu, tai yra dvejoms kadencijoms, padarė Dalia Grybauskaitė, kuri tapo pirmąja moterimi išrinkta į LR prezidento postą.

Lygios vyrų ir moterų galimybės nėra tiesiog moterų įgeidis. Tai vienas esminių demokratijos principų, kuris turi užtikrinti, kad tiek vyrai, tiek moterys, be jokių kliūčių galėtų dalyvauti šalies politiniame, socialiniame ir ekonominiame gyvenime.

Galiausiai, ir akivaizdžiai, nuo lygių galimybių priklauso ir mūsų visuomenės gerovė. Jau rašėme, kad moteris dirbdama tokį pat darbą kaip vyrai, šiandien gauna mažesnį atlyginimą, o tai reiškia ir mažesnę senatvės pensiją. O kur dar ankstyvas vyrų mirtingumas, kuris lemia, kad su ta maža pensija moteris turi viena mokėti už komunalines ir kitas paslaugas, kurių naštą anksčiau dalindavosi su sutuoktiniu ar partneriu. Tai neišvengiamas kelias į skurdą.

Žinoma, lygios galimybės reiškia ne tik atlyginimų ir pensijų skirtumus. Didesnį progresą lyčių lygybės indekse pasiekusių Europos Sąjungos šalyse nedarbo lygis žemesnis, o BVP yra net 4–10 procentų didesnis.

Lygios vyrų ir moterų galimybės nėra tiesiog moterų įgeidis. Tai vienas esminių demokratijos principų.

Valstybė ir politinės partijos turi būti labiau orientuotos į moterų galios didinimą politikoje ir valdyme. Kvotų sistema vadovaujamasi Europos Parlamente, o lyčių aspekto integraciją į Parlamento komitetų darbą, koordinuoja Moterų teisių ir lygių galimybių komitetas, atsakingas už moterų teisių Sąjungoje apibrėžimą, skatinimą ir apsaugą, moterų teisių skatinimą trečiosiose šalyse, lygių galimybių politiką, įskaitant vyrų ir moterų lygybės dėl galimybių darbo rinkoje ir požiūrio darbe skatinimą, visų formų smurto ir diskriminacijos dėl lyties panaikinimą, lygių galimybių principo įgyvendinimą ir plėtotę visuose politikos sektoriuose, tarptautinių su moterų teisėmis susijusių susitarimų ir konvencijų nuolatinę peržiūrą ir įgyvendinimą. 2017 m. šio komiteto pirmininke pirmą kartą išrinkta europarlamentarė iš Lietuvos. Ja tapo socialdemokratė Vilija Blinkevičiūtė.

Didesnę moterų integraciją skatina ir kai kurios politinės partijos, kurios ne tik savo valdyme, tačiau ir dalyvavime politikoje, tai yra kandidatuojant, nustato didžiausią leistiną vienos lyties atstovų skaičių ir taip užtikrina, kad moterys ne tik sąrašuose, tačiau ir savivaldos tarybose ar Seime atstovautų ne tik politinei jėgai, tačiau ir moterims.

Mes, moterys, esame dėkingos vyrams už iniciatyvas ir darbus gerinant lyčių lygybės situaciją Lietuvoje, tačiau, akivaizdu, jog pačios turime imtis daugiau iniciatyvos, kurios padėtų greičiau spręsti įsisenėjusias lygių galimybių problemas Lietuvoje.

Todėl kreipiuosi į visas moteris ir kviečiu būti kaip niekada solidarioms, o kritiką, neva, moterų solidarumas lygus neapykantai vyrams, pamiršti. Turime padėti viena kitai ir tik mes žinome, kaip tai padaryti. Mūsų teisės, mūsų rankose.

Susiję straipsniai

Close