„Sofos ūkininkai“ nebegalės statyti namų saugomose teritorijose - Seime vienbalsiai priimtas L. Jonausko pasiūlymas

„Sofos ūkininkai“ nebegalės statyti namų saugomose teritorijose – Seime vienbalsiai priimtas L. Jonausko pasiūlymas

Seimas vienbalsiai priėmė Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos Seime nario Lino Jonausko įregistruotas Ūkininko ūkio įstatymo pataisas, kuriomis siūloma neleisti statyti ūkininko sodybas arba pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatus žemės sklype, jei jis patenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos ribas.

Už įstatymo priėmimą su Lietuvos Respublikos pasiūlymais balsavo 116 Seimo narių, balsavusių prieš – nebuvo.

L. Jonausko teigimu, šios įstatymo pataisos užkirs kelią „sofos ūkininkams“, tik prisidengiantiems ūkininkavimu, apeinant įprastas teritorijų planavimo procedūras, saugomose teritorijose statyti gyvenamuosius namus.

„Džiaugiuosi, kad ir Lietuvos Respublikos Prezidentas pritarė, kad būtina apsaugoti jautriausias saugomas teritorijas ir pažaboti jose „sofos ūkininkų“ savivalę. Anksčiau tie, kurie išklausę specialius kursus, gaudavo ūkininko pažymėjimą, galėjo, apeidami įprastas teritorijų planavimo procedūras, statytis ūkininko sodybas, kurios išties tapdavo prabangiomis vilomis“, – sako L. Jonauskas.

Pasak L. Jonausko, įstatymo priėmimas – svarbus žingsnis, siekiant didesnės „Natura 2000“ ir kitų saugomų teritorijų, buveinių bei jose esančių saugomų rūšių apsaugos.

„Europos saugomų teritorijų ekologinis tinklas „Natura 2000“ Lietuvoje buvo įsteigtas ne be reikalo. Juo siekiama apsaugoti nykstančias, pažeidžiamas, retas augalų ir gyvūnų rūšis bei jų buveines. Lietuvoje į šį tinklą įtraukta tik 26 proc. numatyto miško buveinių ploto, o papildomai turėtų būti įtraukta dar per 100 tūkst. ha saugotinų miško buveinių. Ne tik iš Valstybės kontrolės, bet ir iš Europos Komisijos nuolat girdime Lietuvai skirtas pastabas į tinklą įtraukti visas svarbias buveines, kol neprarastos retos, nykstančios ar pažeidžiamos paukščių, gyvūnų, augalų ar buveinių rūšys. Ūkininko sodybos ir pagalbinių ar kitų pastatų įrengimas, eksploatavimas saugomose teritorijose gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį. Statybos, ūkinė veikla žemės sklype, kuris patenka į šalies saugomas ar Europos bendrijos svarbos buveines, gali sudaryti reikšmingą grėsmę buveinių apsaugai, todėl tokių praktikų nebeliks“, – teigia L. Jonauskas.

Ūkininko ūkio įstatymu numatoma, kad žemės ūkio paskirties žemės sklypo daliai esant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje, nepatenkančioje į nacionalinę saugomą teritoriją, ūkininko sodybos pastatų statyba galima ne mažesnėje kaip 2 ha jo dalyje, esančioje už šios Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos ribų.

Seimas taip pat sugriežtino ūkininkų sodybų žemės ūkio paskirties žemėje statymą ir pritarė kitų Seimo narių pataisoms su Lietuvos Respublikos Prezidento siūlymais, kurie numato, kad žemės ūkio paskirties žemėje ūkininko sodybą (vieną gyvenamosios paskirties pastatą su pagalbinio ūkio pastatais) galės statyti tie ūkininkai,  kurie pastaruosius 3 metus yra deklaravęs pajamas iš žemės ūkio veiklos. Šis reikalavimas nebus taikomas tik kitos paskirties pastatų, reikalingų ūkininko veiklai vykdyti, statybai.

Ūkininko sodyba (gyvenamosios paskirties pastatas su pagalbinio ūkio pastatais) galės būti statoma nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties žemės sklype, ne mažesniame kaip 2 hektarai, o kitos paskirties pastatai, kurie yra reikalingi ūkininko veiklai vykdyti, galės būti statomi ne mažesniame kaip 0,5 hektarų žemės ūkio paskirties žemės sklype, išskyrus atvejus, kai kituose įstatymuose, teritorijų planavimo dokumentuose nustatyta kitaip.

Naujos įstatymo pataisos įsigaliotų nuo šių metų liepos 1 d.

Close