Socialdemokratai siūlo įteisinti draudimą diskriminuoti dėl gyvenamosios vietos

Socialdemokratai siūlo įteisinti draudimą diskriminuoti dėl gyvenamosios vietos

Socialdemokratų frakcijos seniūnė Rasa Budbergytė ir frakcijos narė Dovilė Šakalienė Seime užregistravo siūlymą, kad diskriminacija pagal gyvenamąją vietą būtų įtraukta į Lygių galimybių įstatymą.

Teikti tokią pataisą politikės nusprendė po to, kai Kauno miesto meras paskelbė esą Kauno rajono vaikams mieste lankantiems darželius bus taikomas keliolika kartų didesnis mokestis.

„Kauno miesto ir rajono situacija tapo dar viena skaudžia iliustracija, kad dabartinis diskriminacijos pagrindų sąrašas Lygių galimybių įstatyme  yra nepakankamas. Vaikas nesirenka, kur gimti, todėl skirtingų sąlygų taikymas vien dėl jo gyvenamosios vietos nėra teisinga praktika. Deja, kol kas įstatymiškai tokių vaikų ir šeimų apginti nėra galimybės, o rūpesčio ir žmogiškumo kai kuriems sprendimų priėmėjams ne visuomet užtenka, tad džiaugiuosi, kad Lygių galimybių kontrolierė sureagavo teigiamai ir palaiko gyvenamosios vietos įtraukimą į diskriminacijos pagrindų sąrašą“, - sako pataisų iniciatorė, Seimo vaiko gerovės grupės vicepirmininkė D. Šakalienė.

Dabartinis diskriminacijos pagrindų sąrašas Lygių galimybių įstatyme  yra nepakankamas.

Socialdemokratai kelia klausimą, ar sudarant nevienodas ugdymo sąlygas miesto ir ne miesto teritorijose gyvenamąją vietą deklaravusiems vaikus, nėra pažeidžiamas ir Vaiko teisių pagrindų įstatyme įtvirtintas lygiateisiškumo ir nediskriminavimo reikalavimas, vaikų teisė gauti ugdymo paslaugas.

Reaguodama į socialdemokratės D. Šakalienės užklausą, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pripažino, kad  kiekvienais metais sulaukia daug asmenų skundų dėl jų galimos diskriminacijos gyvenamosios vietos pagrindu.

Dėl savo teisių suvaržymo minėtu pagrindu asmenys Tarnybai teikia tiek skundus, tiek paklausimus, kuriuose prašo Lygių galimybių kontrolieriaus išvados arba konsultacijos.

„Dabar Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba neturi teisinio pagrindo nagrinėti asmenų skundų susijusių su jų galimai patiriama diskriminacija dėl jų gyvenamosios vietos, bet pripažįsta, kad toks papildymas būtų reikalingas. Mus teikti tokį siūlymą privertė Kauno miesto valdžios sprendimai – keliolika kartų padidinti darželio mokestį kitų rajonų vaikams. Tad tenka ieškoti būdų, kaip užkirsti kelią kai kurių politikų galios demonstravimui“, - sako Seimo LSDP frakcijos seniūnė R. Budbergytė.

Tenka ieškoti būdų, kaip užkirsti kelią kai kurių politikų galios demonstravimui

Socialdemokratai laikosi nuomonės kad, diskriminacija teritoriniu pagrindu palietė ir Kauno rajono, ir Kauno miesto gyventojus.

„Bene dvigubai padidintas mokestis už ikimokyklinės įstaigos lankymą ne Kauno mieste deklaruotiems tėvams užgulė ne tik įvairiose situacijose atsidūrusius tėvų pinigines, bet ir pačius Kauno miesto gyventojus. Ar teisinga, kad su dvigubai didesniu mokesčiu susidūrė nepilnos šeimos, socialiai remtinos šeimos, net šeimos, auginančios vaikus su negalia buvo pamirštos. Tik vėliau bandoma koreguoti situaciją. O kiek šeimų, grįžusių iš emigracijos, taip pat susidūrė su šia problema?“ - klausia socialdemokratė Raminta Popovienė.

Pasak Seimo narės, sudarant nevienodas sąlygas miesto ir ne miesto teritorijose gyvenamąją vietą deklaravusius vaikus, pažeidžiamas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme įtvirtintas lygiateisiškumo ir nediskriminavimo reikalavimas, vaikų teisė gauti ugdymo paslaugas.

„Juk negalima skirstyti vaikų, negali būti vaikai savi ir nesavi. Paskui vaiką eina pinigų „krepšelis“, o dėl kitų priemonių ar iškylančių problemų sutarimo reikėtų ieškoti tarp savivaldybių bendradarbiavimo. Deja, jeigu nei Vyriausybės atstovas, nei ministras nieko negali padaryti, lieka paskutinės priemonės – įstatymų korekcijos arba teismai“, - sako R. Popovienė.

Susiję straipsniai

Close