Socialdemokratai ragina valdančiuosius realiai padėti šeimoms – pasiūlė įgyvendinti dešimt idėjų

Socialdemokratai ragina valdančiuosius realiai padėti šeimoms – pasiūlė įgyvendinti dešimt idėjų

Socialdemokratai raginą Seimą, valdančiąją koaliciją ir Vyriausybę patvirtinti ir įgyvendinti bent dešimt paramos šeimai priemonių.

Tarp siūlymų – didinti universalias išmokas gimus vaikui, vaiko pinigus, taip pat įtvirtinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kaip kiekvieno vaiko teisę.

Partija siūlo įteisinti ir papildomą poilsio dieną per mėnesį šeimoms, auginantiems ir vieną vaiką.

Apie tai skelbiama opozicinės Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) suvažiavime priimtoje rezoliucijoje dėl garantijų šeimai.

Socialdemokratai pabrėžia, kad „dabartinės šeimos politikos priemonės nėra pakankamos ir nesugeba įveikti struktūrinių ekonominių, socialinių ir psichologinių problemų, kurios yra pagrindinis kliuvinys žmonėms turėti tiek vaikų, kiek jie galbūt norėtų turėti“.

Partijos suvažiavimas paragino Vyriausybę parengti priemonių planą Europos vaiko garantijų sistemos įgyvendinimui, o  Seimą ir valdančiąją koaliciją bei Vyriausybę – patvirtinti ir įgyvendinti dešimt paramos šeimai priemonių.

  1. Didesnės universalios išmokos gimus vaikui (ar įsivaikinus);
  2. Krizės akivaizdoje išlaikyti universalią išmoką vaikui (vaiko pinigus) ir ją nuosekliai didinti;
  3. Įtvirtinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kaip kiekvieno vaiko teisę; kiekvienas vaikas privalo turėti teisę į nemokamą kokybišką lopšelį-darželį; užtikrinti bent jau vienos ar dviejų dienų per savaitę vaikų iki vienerių metų priežiūrą lopšeliuose; vaikams turi būti garantuotas ir neformalus popamokinis ugdymas;
  4. Siekti, kad mokiniai galėtų nebesinešti vadovėlių ir pratybų į mokyklas; kad visas mokymo priemonės būtų nemokamos; didinti nemokamo maitinimo apimtį ir gerinti jo kokybę;
  5. Kiekvienam moksleiviui turi būti sudarytos galimybės lankyti sporto, meno ar mokslo būrelį; vasaros stovyklas lankančių vaikų skaičius (išlaidas kompensuojant valstybei) turėtų būti padidintas du kartus;
  6. Didinti būsto prieinamumą jaunoms šeimoms ir sudaryti geresnes galimybes įsigyti šeimai tinkamą būstą didmiesčiuose, taip pat plėsti municipalinio būsto programą; įstatymiškai suderinti nuomininkų ir savininkų interesus, kad šie nesibaimintų priimti gyventi šeimų su vaikais;
  7. Įteisinti papildomą laisvą poilsio dieną per mėnesį („mamadienį“/„tėvadienį“) ir vieną vaiką auginančioms šeimoms; paraginti Darbo inspekciją parengti rekomendacijas darbdaviams pandeminiu bei popandeminiu laikotarpiu sudaryti sąlygas lanksčiau derinti darbo įsipareigojimus su šeimos ir vaikų priežiūros poreikiais leidžiant darbuotojams dirbti iš poilsio vietų (darbostogų/workation taikymas);
  8. Įteisinti dalį neperleidžiamų vaiko priežiūros atostogų abiem tėvams ir taikyti aktyvias, darbo rinkos poreikiais, o ne lyčių stereotipais grįstas grąžinimo į darbo rinką priemones;
  9. Kur kas didesnę procentinę lėšų dalį skirti smurto lyties pagrindu ir smurto prieš vaikus prevencijai; skirti adekvačias lėšas institucijoms, kurios atsako už pagalbą smurto aukoms bei investuoti į modernių paslaugų prieinamumą ir kokybę;
  10. Sukurti reprodukcinės sveikatos įstatyminę bazę bei skiriamą reikiamą pagalbą nevaisingoms šeimoms, įskaitant iš dalies ar visišką dirbtinio apvaisinimo finansavimą.

LSDP suvažiavime priimta rezoliucija prieinama čia

Susiję straipsniai

Close