Socialdemokratai išsiaiškino, kas trukdo „Matuko reformai“

Socialdemokratai išsiaiškino, kas trukdo „Matuko reformai“

Seimo socialdemokratų partijos frakcija toliau aiškinasi, kaip vykdoma Vaiko teisių apsaugos nuo visų rūšių smurto reforma. Į frakcijos posėdį buvo pakviesti socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis ir teisingumo ministrė Milda Vainiutė, kuriems frakcijos nariai turėjo daug praktinių klausimų.

Viena iš kertinių problemų, kaip įvardijo frakcijos seniūnas Juozas Olekas, yra vis dar neaiškus reformos finansavimo klausimas, liečiantis ne tik naujojo Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo, įsigaliosiančio nuo š.m. liepos 1 d. įgyvendinimą, bet ir su tuo tiesiogiai susijęs nukentėjusius vaikus turinčių apklausti psichologų darbo apmokėjimas.

„Kyla susirūpinimas dėl darbuotojų – vaiko teisių specialistų, socialinių darbuotojų – atrankos, kvalifikacijos, apmokymų bei motyvuojančio atlyginimo nustatymo. Visi sutariame, kad iki šiol dažnai netenkino vaiko teisių apsaugos sistemoje bei su rizikos šeimomis dirbančių specialistų darbo kokybė, ir visi žinome, kad būtent darbo užmokesčio dydis buvo viena iš didžiausių problemų,“ - vardijo iššūkius J. Olekas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis tikino, kad socialinių darbuotojų dirbančių su rizikos šeimomis atlyginimai buvo pakelti 15 proc. dar praeitų metų lapkričio mėnesį, ir nemažai socialinių darbuotojų pereina dirbti būtent šį darbą. Pasak jo, būtent savivaldybės turi imtis skubių žingsnių atitinkamai pakelti paslaugų teikime dirbančių socialinių darbuotojų algas.

Kalbant apie vaiko teisių specialistų algas partijos pirmininkas Gintautas Paluckas kėlė klausimus dėl jų skaičiaus, atrankos, kvalifikacijos bei apmokymų. „Visoms susijusioms institucijoms ir visuomenei svarbu žinoti, kokie žmonės dirbs šį darbą, kaip ir kada jie bus apmokyti tinkamai užtikrinti vaikų saugumą, kada išvis bus atrinkti papildomi daugiau nei 200 naujų darbuotojų – ir kaip bus užtikrinta, kad etatai bus užpildyti, kokia konkrečiai etato vertė, ir koks apskritai reformos finansavimui skirtų lėšų santykis su realiu poreikiu“ - kėlė klausimus G. Paluckas.

Pasak SADM viceministrės Vilmos Šilalienės, numatomas apie 10 proc. Vaikų teisių apsaugos skyrių darbuotojų nubyrėjimas perimant žmones iš savivaldybių į centrinę tarnybą. Jau per vasario mėnesį tiksliai paaiškės pereinančių darbuotojų skaičius. Kovo mėnesį bus paskelbtas konkursas atrinkti naujus padalinių vadovus, o per balandžio-gegužės mėnesį bus atrinkti visi likę reikalingi darbuotojai. Deja, pasak ministerijos, atlyginimų klausimo sprendimas ribojamas Valstybės tarnybos įstatymo numatytų rėmų. Vis dėlto, bus siekiama maksimaliai padidinti darbuotojų kategorijas ir tam planuojama, kad pritrūks daugiau nei 700 000 eurų jau metų antroje pusėje. Bendrai reformos finansavimui šiais metais pritrūks ne mažiau kaip 1 mln. eurų.

„Liūdina, kad vienos iš svarbiausių reformų per pastaruosius du dešimtmečius finansavimas visgi nebuvo prioritetas šiai Vyriausybei, nepaisant pradinių planų ir pažadų,“ - apgailestavo viena iš reformos kūrėjų, naujojo Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo teikėja Dovilė Šakalienė.

Liūdina, kad vienos iš svarbiausių reformų per pastaruosius du dešimtmečius finansavimas visgi nebuvo prioritetas šiai Vyriausybei, nepaisant pradinių planų ir pažadų

Dovilė Šakalienė

„Kaip visuomet, minkštosios, socialinės reformos pas mus vertinamos atsainiai ir joms skiriamos lėšos tiesiog neadekvačios – nepaisant to, kad kalbant apie šios valstybės gerovę būtent negebėjimas investuoti į minkštąsias priemones jau daugelį metų minimas kaip esminė kliūtis pokyčiams. Tad labai kviesčiau SADM drąsiai ir atvirai sakyti apie lėšų poreikį, nebijoti kovoti už šią reformą, kuri turėtų būti visos Vyriausybės prioritetas ir yra didžiausias 2018 metų iššūkis, nuo kurio įveikimo priklausys ne tik dešimčių tūkstančių šeimų likimas, bet ir šios visuomenės pasitikėjimas valstybės gebėjimu apsaugoti bei padėti,“ – sako Seimo narė.

„Kalbant apie efektyvų pagalbos vaikams nukentėjusiems nuo smurto teikimą, į pirmą vietą iškylą tinkamas ikiteisminio tyrimo atlikimo klausimas – o čia itin svarbus yra tinkamas vaiko apklausos atlikimas, tačiau panašu, kad vaikus galinčių apklausti psichologų trūkumas – vis dar neišspręsta problema,“ – teigė socialdemoktratas Julius Sabatauskas.

Vaikus galinčių apklausti psichologų trūkumas – vis dar neišspręsta problema

Julius Sabatauskas

Teisingumo ministrė Milda Vainiutė pripažino, kad pačios reformos vykdymui trūksta koordinavimo, taip pat dar nesutarta su SAM dėl dėl psichologų, turinčių dalyvauti vaikų apklausose, taip pat teismo procesuose, kvalifikacijos bei sertifikavimo, nes pati teisingumo ministerija apsiima tik sąrašo administravimą.

Visgi, svarbu pastebėti, kad Vaiko teisių apsaugos kontrolierės tarnyba kritiškai įvertino psichologų atrankos bei sąrašo sudarymo dabartinis vaizdas, pasak jų, būtini specialūs apmokymai, kyla klausimai dėl psichologų teisių, pareigų bei atsakomybės ir daugelis kitų. Paaiškėjo, kad premjeras yra davęs nurodymą penkioms ministerijoms iki š.m. vasario 1 d. parengti bendrą veiksmų planą – tačiau Teisingumo ministrė sakė, kad nesiruošiama jo tokio atskiro daryti, esą siekiant nestabdyti proceso.

Pati turėdama teisės psichologijos magistro diplomą bei specialių mokymų nesiimčiau apklausti nukentėjusio vaiko, tad specialūs mokymai ir oficialus žinių įvertinimas yra būtini. Šalia to būtinas yra vieningas standartizuotas nukentėjusio nuo smurto vaiko apklausos modelis, nes saviveikla šioje srityje kainuoja labai brangiai. Taip pat labai norėtume matyti ministerijos iniciatyvą teikiant pasiūlymus dėl psichologų dalyvavimo baudžiamajame – ir kituose procesuose reglamentavimo, nes šiai dienai visiškai neaišku kaip, kiek ir kokiomis sąlygomis psichologas gali susipažinti ir naudotis ikiteisminio tyrimo medžiaga,“ – iniciatyvos ir lyderystės imtis ragino Dovilė Šakalienė.

„Klausimas, ar 80 psichologų užtikrins tų priimtų įstatymų realizavimą visuose 60 šalies rajonuose. Teisingumo ministerijai vyriausybė pavedė užtikrinti psichologų dalyvavimą apklausose, ir ministrė turi prisiimti tą atsakomybę,“ – posėdyje sakė Seimo narys Algirdas Sysas.

Socialdemokratė D. Šakalienė tvirtina, kad Vaiko teisių reformos sėkmingam įgyvendinimui būtina išspręsti šias problemas:

  • Vaikų teisių apsaugos specialistų, socialinių darbuotojų ir psichologų atranka, kvalifikacija bei praktiniai apmokymai;
  • Specialūs mokymai visiems su vaikais dirbantiems specialistams ir pareigūnams;
  • Vieningas vaikų apklausų modelis;
  • Psichologų dalyvavimo baudžiamajame, civiliniame ar administraciniame procese reglamentavimas.

Iškėlę pagrindines problemas ir matymus, ko labiausiai trūksta, kad realiai būtų vykdomi vaikų apsaugos nuo smurto įstatymai, socialdemokratai sutarė susitikti su atsakingais už reformą ministrais kovo mėnesį ir įvertinti šios labai svarbios reformos vykdymą.

Susiję straipsniai

Close