Socialdemokračių moterų sąjunga: lyčių lygybės situacija Lietuvoje prastėja

Socialdemokračių moterų sąjunga: lyčių lygybės situacija Lietuvoje prastėja

Šeštadienį Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos narės rinkosi į išplėstinį tarybos posėdį Raudondvario dvare, Kauno rajone.

„Galima savaitgalį poilsiauti ir to tikrai reikia, bet galima pailsėti  prasmingai dirbant, o tada jauti moralinį pasitenkinimą, kuris motyvuoja, įkvepia tolimesniems darbams“, – sveikindama susirinkusiuosius kalbėjo Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos pirmininkė Orinta Leiputė.

Lyčių lygybės situacija prastėja

Ji pabrėžė, kad LSDMS tarybos posėdžiui pasirinktos įvairios temos – neatsitiktinės: moterų dalyvavimas sprendimų priėmime ir pasirengimas Seimo rinkimams; klausos negalią turinčių asmenų, ypatingai moterų integracija, problemos, kultūra, poreikiai; smurtas artimoje aplinkoje bei kitus klausimai.

„Be moterų – blogai. Kur vyrai, ten karai arba priešlaikiniai rinkimai. Bet kur yra daug moterų, įsivyrauja taika“ – šmaikštavo Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.

Posėdyje taip pat dalyvavo LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas, Europos Parlamento narys Juozas Olekas, Seimo narės Raminta Popovienė, Dovilė Šakalienė ir LSDP frakcijos seniūnas Julius Sabatauskas.

Lietuvoje lyčių lygybės situacija blogėja. Kaip skelbia Lyčių lygybės kontrolieriaus tarnyba, matuojant lyčių lygybės indeksą, Lietuva nukrito iš 19 vietos į 23.

Tai nulėmė daug veiksnių: moterų ir vyrų pajamų, atlyginimų pensijų skirtumai, prastos šeimos ir karjeros derinimo galimybės, per mažas moterų atstovavimas ir dalyvavimas priimant sprendimus, išsilavinimo ir laiko namų ruošai skirtumai lyčių aspektu. Lietuvai būdingas didžiulis atotrūkis tarp moterų ir vyrų skiriamo laiko vaikų priežiūrai.

Bendradarbiavimas su kurčiųjų draugija

Dar didesnę diskriminaciją ir socialinę atskirtį patiria moterys, turinčios negalią.

„Todėl mes artėjančiuose rinkimuose turime daug užduočių. Privalome iškelti pakankamą skaičių profesionalių, kompetentingų moterų, turime pateikti siūlymus rinkimų programai, aktyviai dalyvauti politiniame gyvenime, būti matomomis“, – pranešime dėl pasirengimo 2020 m. Seimo rinkimams akcentavo O. Leiputė.

Seimo narė Raminta Popovienė, kalbėdama apie klausos negalią turinčių asmenų integraciją ir bendradarbiavimo galimybes, pakvietė visus ir visas bendradarbiauti su Lietuvos kurčiųjų draugija.

„Aplankykite ir susipažinkite su savo miesto ir rajono kurčiųjų bendruomenėmis ir ,,padėkite išgirsti“ ne tiesiogine prasme, bet ieškant socialinio dialogo, bendradarbiavimo, kad, kaip kurčiųjų spektaklyje pasakė maža mergaitė, tyla iš tiesų būtų nieko baisaus“, – susirinkusiems sakė R. Popovienė.

Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas Kęstutis Vaišnora pristatė gestų kalbą ir kurčiųjų kultūrą, mokydamas mus gestų kalbos ženklų, mimikų ir emocijų.

K. Vaišnora pasidžiaugė kurčiųjų draugijos jau ilgamečiu bendradarbiavimu ir tuo pačiu atkreipė dėmesį, kad draugijos istorijoje pirmą kartą apie kurčiųjų moterų teises, jų pažeidimus, išskirtinumą kalbėjo klausos negalią turinti moteris, lietuvių gestų kalbos lektorė Lina Agintaitė.

Lektorė papasakojo, su kokiomis problemomis susiduria kurtumo negalią turinti moteris norėdama įsidarbinti, mokytis, siekti karjeros ar paprasčiausiai nuvykti į polikliniką.

Visoje Lietuvoje – žygiai

Lapkričio 25-oji – kovos su smurtu prieš moteris diena. Lietuvos socialdemokratės aktyviai inicijuoja ir dalyvauja renginiuose, kuriuose skatinamas nepakantumas smurtui, teikiama pagalba moterims, nukentėjusioms nuo smurto.

LSDMS Vilkaviškio klubo pirmininkė Jūratė Drunienė, kalbėdama apie smurto artimoje aplinkoje problematiką, retoriškai visų paklausė, ar tai vis dar moterų problema? Taip pat pakvietė visus dalyvauti žygyje „Už moteris“, kuris vyks lapkričio pabaigoje.

LSDMS pirmininkės pavaduotoja Indrė Kižienė, apžvelgdama tiek vasarą vykusius renginius, tiek įvairias socialines akcijas, visas dalyves kvietė aktyviai dalyvauti LSDMS inicijuojamuose žygiuose visoje Lietuvoje.

Šių žygių tikslas – susitikti su įvairiais žmonėmis, pabendrauti, aptarti tose vietovėse gyvenančiųjų problemas ir įtraukiant mūsų politikus paieškoti galimų sprendimų.

Socialdemokratės išplėstiniame tarybos posėdyje priėmė keletą nutarimų: nutarta sudaryti darbo grupę, kuriai pavesta susisteminti LSDMS išplėstinėje taryboje išsakytas mintis ir parengti pareiškimą dėl moterų situacijos Lietuvoje.

Klubai teiks siūlymus rinkimų programai

LSDMS klubams pavesta iki 2020 m. vasario 1 d. aptarti ir, jei mato, kad yra nepasiūlytų kompetentingų kandidačių į Seimą – jas pasiūlyti LSDMS tarybai. Tarybai pritarus, kandidatės bus pateiktos LSDP kandidatų į Seimą sąrašo sudarymo komisijai iki sąrašo pateikimo visuotiniam reitingavimui.

Taip pat klubai turės aptarti ir pateikti iki 2019 gruodžio 15 dienos siūlymus LSDP rinkimų į LR Seimą programai.

Socialdemokratės dar balandžio pabaigoje Birštone vykusioje konferencijoje užsibrėžė tikslą, kad 2020 metais rinkimuose į Seimą bent pusė išrinktų socialdemokratų bus moterys, todėl visas dėmesys turi būti sutelktas šiam tikslui pasiekti.

 

Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos informacija

Close