Siūlymai tikslingam ir veiksmingam pedagogų profesiniam tobulėjimui stiprinti

Siūlymai tikslingam ir veiksmingam pedagogų profesiniam tobulėjimui stiprinti

Lietuvos socialdemokratų frakcijos narė prof. Vilija Targamadzė ketvirtadienį (balandžio 29 d.) teikia Seimui Švietimo įstatymo pakeitimo projektą, skirtą pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo veiksmingumui padidinti. Pedagogų kvalifikacija ir nuolatinis profesinis tobulėjimas yra esminė švietimo kokybės ir mokinių aukštesnių pasiekimų prielaida.

Tarptautinio EBPO tyrimo TALIS (2018 m.) duomenimis, Lietuvos pagrindinės mokyklos mokytojai tarp EBPO valstybių užima pirmąją vietą pagal dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo veikloje. Tačiau net 43 proc. Lietuvos mokytojų teigia, kad nėra tinkamo profesinio tobulėjimo pasiūlos.

Švietimo įstatymo pakeitimais siekiama suformuoti atvirą pedagoginių darbuotojų profesinio tobulėjimo sistemą: kvalifikacijos tobulinimo programas tikslingai nukreipti strateginiams švietimo uždaviniams įgyvendinti (23 straipsnio 5 dalis, 49 straipsnio 2 dalis), patikslinti kokybės užtikrinimo procedūras ir informavimą apie teikiamą pasiūlą (23 straipsnio 6 dalis). Švietimo įstatymo 69 straipsnio 4 dalyje papildomai pažymėta prievolė apmokant kvalifikacijos tobulinimo išlaidas atsižvelgti į prioritetines kvalifikacijos tobulinimo sritis ir švietimo įstaigos raidos poreikius.

Veiksmingas pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas įgyja išskirtinės svarbos pasirengiant įgyvendinti atnaujinamas bendrąsias programas bei įtraukaus ugdymo ir tinkamos mokymosi pagalbos nuostatas.

Mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų (pavyzdžiui, spec. pedagogų) kvalifikacija, jų darbo sąlygos ir apmokėjimas yra vienas esminių klausimų siekiant Seimo frakcijų politinio susitarimo dėl švietimo sektoriaus strateginių krypčių.

Susiję straipsniai

Close